AGENDA 2030 OCH HÅLLBART BYGGANDE

Januari 2022

I denna video undersöker jag och förklarar lite grann runt Agenda 2030 och hållbart byggande. Med denna byggstil vill man skapa resilienta städer som bidrar till att minska effekten av klimatförändringarna.

AGENDA 2030 OCH HÅLLBART BYGGANDE

Om man ska kortfattat sammanfatta hållbart byggande så går hållbart byggande ut på att:

  •  bygga högt.
  •  bygga ihop stadsdelar.
  •  bygga tätt.
  •  att bygga få parkeringsplatser vid nybyggnation.
  •  mikrolägenheter
  • ha mycket grönt och levande i bebyggelsen
  • närhet. Man vill att folk ska ha tillgång till de flesta vardagliga tjänster i sin närhet och på så sätt inte använda bilen så mycket.
  • man bygger gärna i trä.
  • Via energieffektiviseringsdirektivet har EU tvingat på Sverige att installera mätare i varje fastighet som ska mäta vår individuella energi-och vattenförbrukning. Systemet kallas för IMD = Indivudal Metering and Debiting . Detta kommer givetvis att leda till att vi alla får personliga kvoter eller ransoneringar på vår energi-och vattenförbrukning

 

Be the first to comment on "AGENDA 2030 OCH HÅLLBART BYGGANDE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.