AGENDA 2030 – MÅL 9

agenda 2030 sverige

April 2017


 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål. 9.

Mål 9 – Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovationer.

AGENDA 2030 OCH URBANISERING

 Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, d.v.s. i städer. Agenda 2030 syftar till att öka inflyttningen från landet till städerna. År 2050 väntas 70 procent bo i storstäder. Enligt SIDAs hemsida ska den nya urbana agendan bidra till … ja just det… ”en hållbar utveckling”.

Projektet kallas HABITAT III och kommer, genom agendan, att fungera ”vägledande i arbetet med utvecklingen av världens städer och samhällen de kommande 20 åren”. Den nya urbana agendan ska enligt regeringens hemsida “förpassa slumområden till det förflutna, ta sig an långvariga ekonomiska problem och social marginalisering, urban fattigdom, ojämlikhet och nya former av diskriminering”. Förhoppningen enligt SIDA är att Habitat III kommer att verka som en handlingsplan och som en del av arbetet att nå de globala målen. Kritiker av Agenda 2030 menar att urbaniseringen sätter nationer i extrem skuld till Världsbanken och att länderna tvingas att spendera skuldpengar för att engagera korrupta företag för att bygga storskaliga infrastrukturprojekt.

Video ovan: ett återkommande tema vad gäller Agenda 2030 är urbanisering. Man vill ha bort folk från landsbygden och in till städerna. Videon ovan kommer från organisationen Global Utmaning som pushar iden om Agenda 2030 i Sverige. 

Relaterad artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 10

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

* indicates required

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 9"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.