AGENDA 2030 – MÅL 8

Här fortsätter Pia Hellertz sin artikelserie om Agenda 2030. I detta avsnitt behandlar Hon mål 8 i Agenda 2030.

Mål 8 – Främja hållbar, inkluderande ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

EN MICROCHIPPAD BEFOLKNING
Ett delmål under mål 8 är exempelvis att ”bryta sambandet mellan ekonomiskt tillväxt och miljöförstöring” och de utvecklade länderna ska gå ”i täten”. Dessutom ska man arbeta för ”lika lön för lika arbete”. Man ska också ”vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater”. Alla former av barnarbete ska avskaffas senast 2025. Bra! Bra! Bra! Men hur? På 9 år? Det verkar krävas en världsdiktatur för att genomföra det. Dessutom ska man stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla. Betyder det att bankerna ska tvingas börja hantera kontanter igen? Eller kommer bankerna och staten att fortsätta projektet med att tvinga oss att bara använda bankernas dyra kreditkort och på sikt mikrochippa oss med RFID, Radio-frequency identification? Michael Snyder på Blacklisted News informerar om att FN vill mikrochippa alla människor på planeten så att globalisterna ska kunna spåra oss alla dygnet runt, året runt, till år 2030, vilket är när de tror att världens befolkning kommer att vara ”tillräckligt pacificerad”.

FRIHANDELSAVTAL
Just nu förhandlar Europa och USA om de stora företagens makt att grabba åt sig allt de kan komma över, vilket bokstavligen påverkar miljontals europeiska och amerikanska medborgare. Den Transatlantiska Trade & Investment Partnership eller TTIP kallas ett ”handelsavtal”. Det officiella syftet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Men om överenskommelsen kommer till stånd kommer TTIP faktiskt att få möjlighet att strunta i demokratiskt beslutade lagar, lagar om allt från miljöskydd till livsmedelssäkerhet, genom ett system av hemliga domstolar som endast företag skulle ha tillgång till. TPP står för Trans Pacific Partnership. TTIP är ett mer omfattande avtal än TPP.  Dessa så kallade ”frihandelsavtal” är egentligen inte handelsavtal. Huvudsyftet med dessa ”partnerskap”, som utarbetats av globala företag, innebär enligt kritiker att göra företagen immuna mot lagar i de länder där de gör affärer. Det handlar om att skapa gränslösa frihandelszoner som gynnar megaföretagens intressen.

Varje lands suveräna lagar eller förordningar om sociala, miljömässiga, livsmedelssäkerhets- och arbetsskydd, lagar som påverkar ett företags resultat och vinster, betraktas som en ”begränsning av handeln”, ett handelshinder. Då kan företaget stämma landet och kräva skadestånd, vilket betalas av skattebetalarna i det land som försöker skydda sin miljö eller säkerheten för sina livsmedel och sina medborgare. Kritiker menar att det handlar om att reglera och begränsa småföretagens existens med hjälp av statligt styrda minimilöner, vilket leder till konkurser i hela sektorer av ekonomin. Det handlar också om att tvinga arbetsgivare att kvotera personer, exempelvis långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder och utlandsfödda till anställning med reglerade lönenivåer centralt planerade av regeringen. Man förstör dessutom möjligheterna till den fria marknadsekonomin genom att neka tillstånd och licenser till de företag som inte lyder statliga diktat.

Referenser

Greenpeace: frihandelsavtal

Natural News. Förenta nationerna och microchipping

http://www.piahellertz.com/

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.