AGENDA 2030 MÅL 7

agenda 2030 sverige

Mars 2017 Pia Hellertz skriver om mål 7 inom Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 7 – Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och  modern energi för all.  UTFASANDET AV FOSSILA BRÄNSLEN Fossila bränslen ska fasas ut på grund av ”utsläppen av växthusgaser” och ”utarmning av naturresurser”. Istället ska ”global tillgång till modern och förnybar energi”…

This content is for Standard members only.
Login Join Now