AGENDA 2030 MÅL 5

agenda 2030 sverige

2017  Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 5. Mål 5 – Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor egenmakt (empower). Den första frågan jag ställer mig är: hur ska FN och nationerna kunna hantera exempelvis Islams mycket religiöst baserade syn på kvinnors roll och ställning – på 15…

This content is for Standard members only.
Login Join Now