AGENDA 2030 MÅL 5

agenda 2030 sverige

2017

 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 5.

Mål 5 – Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor egenmakt (empower).

Den första frågan jag ställer mig är: hur ska FN och nationerna kunna hantera exempelvis Islams mycket religiöst baserade syn på kvinnors roll och ställning – på 15 år? Det verkar snarare som om islamistiska muslimer pressar de mer sekulära muslimerna att återgå till traditionella seder och könsroller. Eller kommer det att finnas undantag för muslimer när det gäller visionen om jämställdhet med hänvisning till kulturella särintressen?

I ett delmål säger man sig vilja ”avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning”. Jättebra! Men hur ska man då gå tillväga? Man ska också ”främja delat ansvar inom hushållet och familjen” och lägger till en brasklapp, ”i enlighet med vad som är nationellt lämpligt”. Är det här det öppnas upp för undantagen?

FEMINISERINGEN AV SAMHÄLLET

Kritiker menar att jämställdhetsmålet kan komma att innebära att man marginaliserar heterosexualitet, att man demoniserar män och att man gynnar en HBTQ-agenda överallt. Det verkliga målet är inte “jämlikhet”, utan snarare en marginalisering och ett skuld- och skambeläggande av dem som uttrycker manliga egenskaper. Det slutliga målet är att feminisera samhället, menar vissa kritiker. Eftersom det är manliga energier som har styrkan att sätta sig upp mot förtryck och att kämpa för mänskliga rättigheter, är undertryckandet av den manliga energin ett sätt att hålla befolkningen ”i ett tillstånd av evigt samtycke”, skriver Mike Adams. Ligger det något i det?  

Video ovan: Mike Adams driver den alternativa videoplattformen Brighteon samt sajten Natural News. I denna video talar Adams om feminismen.

 

Nästa artikel:

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 6

Be the first to comment on "AGENDA 2030 MÅL 5"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.