AGENDA 2030 MÅL 4

agenda 2030 sverige

5/2-2017


Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – mål 4. 

Mål 4 – Se till att alla får en inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheterna till livslångt lärande för alla.

Nästan varje delmål under mål 4 inleds med ”Senast 2030 säkerställa att…” (min kursiv.) På 15 år ska man alltså säkerställa att alla får en avgiftsfri, värdig, hållbar m.m. skola och utbildning av god kvalitet. Framförallt ska man säkerställa att alla får en utbildning för ”en hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, … globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald…” och så vidare. På 15 år…

THE COMMON CORE

The Common Core Standards Initiative är en nationell satsning i USA för att skapa en tydlig ram för att förstå och kunna bedöma elevernas studieresultat. Jag antar att den motsvarar den svenska nationella läroplanen och de nationella proven. Common Core är en växande rörelse i USAs utbildningssystem. Common Core är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Arbetet initierades av Obamaadministrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst av politiska skäl. Projektet finansierias bland andra av Bill Gates, som också finansierar vacciner, GMO och andra delar av Agenda 2030.

Kritiker menar att Common Core handlar om indoktrinering. Att det är ett sätt att producera lydiga, likatänkande arbetare istället för kritiska, oberoende, självständigt tänkande samhällsmedborgare. Den kritiken känns igen från den svenska pedagogiska debatten. I konceptet ingår också att lära ut den ”officiella  historiebeskrivningen”, inte att undersöka och ifrågasätta, inte söka den sanna historien om det som verkligen hände. Kritiker menar också att de pedagogiska metoder som Common Core stödjer är det pedagogikgurun Paulo Freire kallade bankmetoden. Läraren sätter in sina färdigtuggade kunskaper i banken, eleven, som sen ska kunna rabbla upp. Vi brukade kalla den för ”papegojmetoden”. De elever som kunde rabbla upp vad de hört och läst får bästa betyg, inte de som kommer med självständiga analyser och kritiska reflektioner. De är besvärliga
elever.

Kritiker menar att Common Core är FN-propaganda, en ”hjärntvätt”, genom obligatorisk och regelstyrd utbildning från vaggan till graven. Ingenstans i de 169 delmålen i Agenda 2030 står det att man ska stimulera det självständiga, kritiska, oberoende tänkandet och den personliga utvecklingen.

Video ovan: video om Common Core.

 

Nästa artikel:

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 5

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


Be the first to comment on "AGENDA 2030 MÅL 4"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.