AGENDA 2030 – MÅL 3

agenda 2030 sverige

2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – mål 3. 

Mål 3 – Se till att alla får ett hälsosamt liv och främja välbefinnande
för alla i alla åldrar.

Pia Hellertz: 

Alla barn och vuxna måste vaccinera sig som ett led i att förbättra hälsan. I vissa stater i USA kan föräldrar gripas och fängslas om de vägrar att samarbeta. I Sverige har i minst ett par fall den förälder som vid skilsmässa sagt att hon vägrar vaccinera sitt barn, eftersom hon förstått att det är förenat med stora risker för barnet, förlorat vårdnaden till pappan, som vill vaccinera.

Video ovan: dokumentären Vaxxed visar hur CDC visste att mässlingsvaccin kan skapa autism men man valde att mörka det.

SCREENINGPROGRAM FÖR PSYKISK OHÄLSA

I USA har man startat “screening”-program för att undersöka hälsotillståndet hos barn och unga. Läkemedelsanvändningen av farliga och dåligt utprovade mediciner för barn och tonåringar har ökat dramatiskt. Olika former av massmedicinering kallas “förebyggande”-program och man hävdar att de förbättrar medborgarnas hälsa. Ett av de mest använda är fluor, i tandkräm, i tuggtabletter och i vatten i vissa länder. Enligt en forskarrapport som i mars 2014 publicerades i The Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, klassificeras fluor som ett utvecklingshämmade nervgift och har placerats i samma grupp som bly, arsenik och metylkvicksilver.           

LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Den danske läkaren Peter Gøtzsche har i sina böcker ‘Dödliga mediciner och organiserad brottslighet’ (2015)   samt ‘Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse’ (2016) redovisat forskning omkring de ”hälsoprogram” och de medicinska insatser som genomförs i västvärlden, forskning som i mycket stor utsträckning bygger på forskningsfusk och bedrägerier för att gynna och öka läkemedelsindustrins redan enorma vinster. Det är helt ofattbart att detta får fortgå, men Gøtzsche beskriver att även de kontrollerande myndigheterna står bakom och skyddar läkemedelsindustrin. Och bakom allt finns bland annat familjen Rockefeller som tidigt skaffade sig makten över läkemedelsindustrin.      

Video ovan: intervju med Peter Gøtzsche där han avslöjar att psykiatrisk medicin gör mer skada än nytta. Påståenden som dessa blev för mycket för etablissemanget och han förlorade sin anställning på det institut han jobbade på.

GLOBALA LIVSMEDELSREGLER

Codex Alimentarius syftar till att ta fram ”internationella regler –
standarder – för säkra livsmedel, för redlighet i livsmedelshanteringen och för
frihandel med livsmedel på ett globalt plan”, enligt Livsmedelsverkets hemsida.
I boken Codex Alimentarius – Global livsmedelsimperialism (2007) med Scott
C. Tips som redaktör menar man att Codex innebär ”den värsta sortens
likformighet och kommersialism”. Det officiella syftet med Codex var att
”skydda konsumenternas hälsa genom oskadliga livsmedel och att eliminera
hinder för internationell handel”. Ursprungsidén verkar ha varit lovvärd, men
som Scott Tips skriver: ”… Codex har tagits tillfånga av intressen som går stick
i stäv med hälsofrihet och är nu på god väg att utfärda livsmedelsregler som
kommer att leda till ett slags hälsans idiokrati för människor över hela världen”

Video ovan: vad är Codex Alimentarius?   EU baserar sina regler om hälsokost på Codex Alimentarius. Scott Tips från Natural Health Federation har stoppat Codex från att totalt ta ifrån oss rätten att äta kosttillskott inom EU.

FÖRBUD MOT ALTERNATIVMEDICIN

Här får vi inte glömma etablissemangets och läkemedelsindustrins kamp
mot kosttillskott, mot vitaminer, mineraler, naturmediciner, homeopatiska
mediciner och mot alternativa vårdformer, en kamp som pågår i Sverige i
skrivande stund. Människor har använt naturmediciner så länge människan
funnits. De skolmediciner som används så destruktivt idag har sina rötter i
forskningen om vilka substanser som är verksamma i örter, blommor, blad,
nötter och rötter.

Nästa artikel:

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 4

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 3"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.