AGENDA 2030 – MÅL 2

2017 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – mål 2.  Mål 2 – Få ett slut på hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och en förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk. KONTROLL ÖVER VÅRA LIVSMEDEL Pia Hellertz:  Målet handlar om livsmedelskontroll, om kontroll av produktion och odling.  Henry Kissinger sa…

This content is for Standard members only.
Login Join Now