AGENDA 2030 – MÅL 2

2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – mål 2. 

Mål 2 – Få ett slut på hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och en förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

KONTROLL ÖVER VÅRA LIVSMEDEL

Pia Hellertz: 

Målet handlar om livsmedelskontroll, om kontroll av produktion och odling.  Henry Kissinger sa vid nåt tillfälle:

”Kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna”.

kissinger control energy_smart stad västerås_ 5g västerås_ mälarenergi västerås_internet of things

Målbeskrivningarna talar om hållbar kontroll av produktion, vad det nu betyder. Vi vet att gigantföretag som Monsanto nu invaderar hela planeten med genetiskt modifierade organismer, GMO, och patenterade frön. Samtidigt ökar användningen av dödliga bekämpningsmedel. En hel del studier visar att ogräsbekämpningsmedlen glyfosat är en  allvarlig fara för djur och människor och med stor sannolikhet cancerframkallande. Det vanligaste medlet är Monsantos Roundup. I juli 2013 höjde den amerikanska miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency, EPA, trots det, de tillåtna gränserna  för glyfosat i både livsmedels-och fodergrödor. Hur ska man med såna insatser samtidigt hinna att till år 2020 ”uppnå miljövänlig hantering av kemikalier ” (mål12)?

Video ovan: dokumentär om Glyfosat.

GENETISK MODIFIERAD MAT

År 2013 skrev F.William Engdahl, boken Hotet mot livet – Den genetiska manipulationens dolda agenda. Han är en amerikansk ekonom och geopolitisk analytiker och en ledande analytiker av den nya världsordningen. Han berättar i boken att Rockefeller Foundations intention sen första världskriget har varit att få makten över livsmedelsproduktionen i världen. Man sade sig vilja ”föda en undernärd värld”. Man menar sig vilja hjälpa utvecklingsländernas fattiga att få tillgång till mat och utsäde. Att det GMO-utsäde man tillhandahåller skulle komma att förstöra både folkens hälsa och deras möjligheter att stå på egna ben, att så och skörda, doldes med vackra ord. De frön som manipulerades fram med genteknik kunde inte användas igen. De ”begick självmord” och kallas därför för ”terminator-frön” efter filmerna om Terminator. I händerna på en regering som ville använda livsmedel som vapen var terminatortekniken ”ett verktyg för biologisk krigföring som nästan ’var för bra för att vara sant’”, skriver Engdahl.

Video ovan: William Engdahl pratar om GMO.

LURADE BÖNDER I INDIEN

I Indien är problemet med GMO mycket stort. Enligt en källa har mer än en kvarts miljon bönder begått självmord under de senaste 16 åren i vad som är den
största registrerade självmordsvågen i historien. Bönderna hade tagit på sig stora skulder för att köpa dessa hybridfrön, som dessutom ofta är olämpliga för
det hårda indiska klimatet. Merparten av bönderna från de utslagna familjejordbruken söker sig till städernas slumområden och blir där en oorganiserad och utblottad reservarbetskraft i industrin.

Nästa artikel:

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 3

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 2"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.