AGENDA 2030 – MÅL 17

agenda 2030 sverige

Juli 2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 17. 

Mål 17 – Stärka verktygen för genomförandet och vitaliseringen av det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

ÖVERSTATLIGA FRIHANDELSAVTAL

Jag berättade under mål 8 om TTP och TTIP, de globala frihandelsavtal som man just nu försöker få igenom globalt. I skrivande stund läser jag om CETA, Comprehensive Trade and Economic Agreement, som också är ett så kallat “frihandelsavtal” mellan EU och Kanada. Förhandlingarna om avtalet inleddes 2009 och avtalstexten undertecknades 2014. Nästa steg är ratificering av avtalet i EU-parlamentet. 

Också i CETA finns en klausul för investeringsskydd som skulle begränsa lagstiftningen och i praktiken skapa ett privatiserat rättssystem för placerare och företag. Kritikerna menar att huvudsyftet med mål 17 är att anta globala handelsavtal som åsidosätter nationella lagar och samtidigt bevilja obegränsade imperialistiska befogenheter till företag som Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds, Coca-Cola och Merck, att skapa globala handelspakter som kringgår nationernas lagstiftare och därmed åsidosätter upphovsrättslagar. Syftet är bland annat att se till att världens mäktigaste företag upprätthåller totalt monopol över läkemedel, livsmedel, frön, kemikalier och teknik. Flera kritiker menar att det handlar om att införa en global politisk och ekonomisk socialism, en planekonomi, utan demokrati.

Video ovan: det har varit massiva demonstrationer i Europa mot EU:s frihandelsavtal. 

PROBLEM –  REACTION – SOLUTION

En vanlig strategi som används är att man medvetet skapar ett problem för att sen erbjuda lösningar. Ett lysande exempel är myten om den ”globala uppvärmningen” som under ett par decenniers propaganda matat oss med att mänskligheten kommer att gå under om man inget gör. Min dotterdotter, 11 år, berättade en dag att planeten Jorden håller på att bli så varm så människorna kommer inte att kunna leva här. Det hade hennes fröken sagt. Jag blir förtvivlad. Lärare skrämmer i all välmening upp barnen med klimatalarmisternas lögner. Al Gores skrämselfilm ‘En obekväm sanning’ har visat sig innehålla så många graverande fel att en brittisk hovrättsdomare, Mr Justice Barton,15 år 2007 slog fast att hans film inte får visas i engelska skolor utan att en förteckning över de olika faktauppgifter som är felaktiga medföljer.

Jag är samtidigt enormt imponerad av hur oerhört effektiv och välplanerad propagandan varit och fortfarande är. Och det är som Mark Twain säger: ”Det är lättare att lura folk än att övertyga dem att de blivit lurade”. Varför inte citera Søren Kierkegaard också när jag är i gång: ”Det finns två sätt att bli lurad på. Det ena är att tro på det som inte är sant. Det andra är att inte tro på det som är sant”.

Video ovan: om man ska förstå helheten av Agenda 21/2030 rekommenderar jag ovanstående föreläsning av David Icke där han även går in på det som kallas Hegeliansk Dialektik,  även känt som Problem – Reaction – Solution. Globalisterna skapar ett problem,  detta problem (till exempel iden om klimatförändringar) får folk att reagera och att kräva en lösning. Denna lösning som globalisterna kommer med är sedan länge utarbetad. Oftast resulterar “lösningen” i överstatlighet, censur eller restriktioner. 

 

 

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 17"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.