AGENDA 2030 – MÅL 16

agenda 2030 sverige

Juni 2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 16. 

Mål 16 – Främja ett fredligt och inkluderande samhälle för en hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

I skrivande stund får jag mitt första mail från OKQ8, min ”bensinleverantör” sen jag köpte min första bil som 50-åring. De arbetar för att bli hållbara stationer och bifogar sin Sustainability Report 2015/16 där de bland annat skriver:

“Vi arbetar aktivt för att minska våra utsläpp av växthusgaser, framför allt genom att informera om och bidra till utvecklingen av drivmedel som har mindre miljö- och klimatpåverkan. Vi arbetar även med att optimera energianvändningen på våra servicestationer och depåer samt med att öka andelen hållbara produkter i vårt butikssortiment – allt från smörjolja och tvättprogram till kaffe och goda måltider”.

Det blir allt tydligare hur allt har börjat genomsyras av tankarna i Agenda 21 och Agenda 2030. Jag skulle själv tycka att allt detta vore toppen, om jag inte fått möjlighet att studera baksidan, den dolda, mörka agendan. Under mål 16 ser jag första gången ”korruptionsbekämpning” nämnas. Man skriver att man ska ”väsentligt minska alla former av korruption och mutor”. Man ska också bygga upp ”effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer”. Bra, så kanske vi kan börja få insyn i FNs och EUs och Bilderbergruppens och Trilaterala kommissionens och Romklubbens och Council of Foreign Relations tidigare hemliga verksamheter. Här är man tydlig med tanken om ”global styrning”. Man säger att man vill ”utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning”.

Video ovan: enligt EU-direktiv måste svenska företag hållbarhetsrapportera till EU. Regeringen Löfven har gått ett steg extra och inför ytterligare regler. 

FAVORISERING AV FLYKTINGAR

Kritikerna varnar för att mål 16 kan komma att exempelvis innebära laglig immunitet för illegala invandrare och “skyddade” minoritetsgrupper, som därmed kommer att vara fria att delta i olagliga verksamheter, eftersom de är den nya skyddade klassen i samhället. “Inkluderande institutioner” betyder också enligt kritikerna att bevilja förmånliga skattestrukturer och statsbidrag till företag som anställer grupper av personer som för tillfället favoriseras av de centrala planerarna i regeringen.

EN VÄRLDSREGERING?

Kritikerna menar också att man kan komma att använde IRS, Internal Revenue Service, som är den amerikanska federala skattemyndigheten och en del av Finansdepartementet, samt andra federala myndigheter för att selektivt straffa obekväma grupper med kontrollerande och bestraffande revisioner och reglerande trakasserier och samtidigt ignorera brottsliga verksamheter hos gynnade företag på grund av att de är vänner med den politiska eliten. Många källor beskriver att den nya världsordningen också innebär en världsreligion, sannolikt med påven i spetsen. Påven har under senare tid agerat på ett sätt som stärker dessa tankar. Han talade inför FNs generalförsamling den 25 september 2015, samma dag som Agenda 2030 undertecknades. Han har också träffat muslimska ledare, judiska ledare, besökt Auschwitz samt talat med överlevare från koncentrationslägren.

Video ovan: en grupp som länge har exponerat Förenta Nationerna är amerikanska John Birch Society (JBS). JBS har exponerat FN sedan slutet på 1950-talet. 

Relaterad artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 17. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 16"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.