AGENDA 2030: MÅL 14

Juni 2017

Pia Hellertz serie om Agenda 2030. Mål 14 – globalisterna vill ta kontrollen över våra hav och förbjuda privat fiskande.

 

Mål 14 – Bevara och hållbart nyttja haven, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling

Ett återkommande påstående från klimatalarmisterna är att haven försuras på grund av utsläppen av växthusgaser och att det skapar problem. Professor Gösta Pettersson skriver i sin bok Falskt alarm (2015, sid. 31) att ”marina organismer är alltså redan nu anpassade till ett liv med pH-variationer som vida överstiger den försurning som enligt IPCC skett under industriell tid. Många organismer lever och frodas redan nu vid de pH-värden som IPCC på basis av osäkra modellprognoser hävdar att ytvattnet kommer att uppvisa om hundratals år med påstådda förödande konsekvenser för det marina livet”.

Kritikerna av Agenda 2030 menar att agendan kommer att innebära att fisket i de flesta haven bannlyses, vilket kommer att innebära en extrem brist när det gäller livsmedelsförsörjningen och dessutom orsaka en skenande matprisinflation som sätter ännu fler människor i en ekonomiskt desperat situation. Risken finns att fisket från fartyg för privat fiske kriminaliseras och att all fiskeverksamhet på haven sätts under kontroll av regeringens centrala planering, samt att man endast kommer att tillåta redan gynnade stora företag att bedriva oceanfiske. Dessutom menar kritikerna att detta beslut kan komma att baseras helt på vilka företag som ger flest kampanjbidrag till korrupta lagstiftare.

Reef Reality – Dr Walter Stark har studerat korallreven under mer än 50 år. På Youtube finns två videor där han berättar och visar bilder.

Del 1 – https://www.youtube.com/watch?v=ej46dlLxUe8

och del 2 – https://www.youtube.com/watch?v=brHULb2d7eo

För faktauppgifter hänvisar jag bland annat till Klimatsans’ och Klimatupplysningens hemsidor, som ger plats för de forskare som för fram kritiska fakta mot de uppgifter som ”klimatalarmisterna” förmedlar.

Sarich, Christina (2016) The UN’s Plan to Halt Population Growth by Turning Nature Against Us – http://www.wakingtimes.com/2016/04/14/the-uns-plan-to-halt-population-growth-by-turning-nature-against-us/

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.