AGENDA 2030 – MÅL 13

agenda 2030 sverige

Juni 2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationeras Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 13. 

Mål 13 – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

En av de idéer som ligger bakom och pressar på Agenda 2030 är teorin om den globala uppvärmningen även om man allt mindre talar om uppvärmning. Istället talar man allt oftare om klimatförändringar. Som om inte klimatförändringar har skett i tusentals och åter tusentals år på planeten Jorden. Ibland är det varmt, till och med jättevarmt. Ibland är det kallt, till och med jättekallt. Sen 1800-talets lilla istid har den globala temperaturen återhämtat sig med i genomsnitt EN GRAD, en uppgift som både klimatalarmister och kritiker är eniga om!    Sannolikt beror begreppsförändringen på att alltfler skeptiker avslöjat att de datormodeller som utarbetats av FNs klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, inte beskriver verkligheten utan vilar på bedrägliga data. För en närmare presentation av detta hänvisar jag bland annat till min bok ‘Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning’.

I ovanstående video blir Peter Stilbs intervjuad av Swebbtv och han förklarar att iden om klimathotet och så vidare är starkt överdrivet och vinklat. 

ROMKLUBBEN

 Alarmisterna påstår att isarna smälter, som om inte isarna smält och frusit till, smält och frusit till under tusentals år, att haven höjs, vilket de inte gör, att korallreven är hotade, vilket de inte är och att mångfalden är hotad. Jag vill citera Romklubbens publikation The First Global Revolution, författad av Alexander King och Bertrand Schneider (1991):

“Den gemensamma fienden för mänskligheten är människan. I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande är vad vi behöver. Alla dessa faror orsakas av människan, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden då är mänskligheten själv”.

Man menar, som jag tidigare nämnt, att det finns för många människor på Jorden, människor som äter för mycket, använder för mycket resurser och sprider för mycket koldioxid. Vi måste ändra på det och det måste ske snabbt!   Panikstrategin är en av de strategier som Agenda 2030 använder sig av. Vi ska vara rädda, panikslagna, nervösa, ofokuserade, splittrade. Människor tänker inte logiskt och rationellt när de är rädda och förvirrade.   Men att det är brist på mat och vatten är lögner. Bland andra Christina Sarich (2016) beskriver att vi kastar enorma mängder med livsmedel och att det därför inte egentligen föreligger någon brist. När det gäller vatten så exploaterar exempelvis Nestlé vattenresurserna hos många länder som är i stort behov av vatten, tömmer källorna och häller på butelj som de sedan säljer.  

Video ovan: Swebbtv interjvuar Jacob Nordangård om hans bok: Rockefeller – en klimatsmart historia. Boken visar hur Rockefellerfamiljen sedan 1950-talet styrt upp debatten om klimat och miljö. 

Relaterad artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 14

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

 

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 13"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.