AGENDA 2030 – MÅL 12

agenda 2030 sverige

Juni 2017 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utvecklling. Mål 12.  Mål 12 – Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. EN “HÅLLBAR” KOMSUMTION Vi använder för mycket resurser, för mycket råvaror, vi tär på Jordens tillgångar.  Vi producerar för mycket. Det behöver införas restriktioner på resursanvändningen. Dessutom ska användningen vara jämställd mellan…

This content is for Standard members only.
Login Join Now