AGENDA 2030 – MÅL 12

agenda 2030 sverige

Juni 2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utvecklling. Mål 12. 

Mål 12 – Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

EN “HÅLLBAR” KOMSUMTION

Vi använder för mycket resurser, för mycket råvaror, vi tär på Jordens tillgångar.  Vi producerar för mycket. Det behöver införas restriktioner på resursanvändningen. Dessutom ska användningen vara jämställd mellan nationerna. Det är de återkommande budskapen i Agenda 2030. Det är absolut nödvändigt att ställa om till en ”hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa”.

EN GRÖN EKONOMI (CIRKULÄR EKONOMI)

Dessutom talar man om vikten att ställa om till en ”grön ekonomi”. Och till råga på allt så är vi för många människor på planeten. Mer om detta nedan.   Ett sätt att nå målet är att börja ta ut straffskatter på förbrukningen av fossila bränslen och elektricitet, och att tvinga människor att leva under förhållanden med försämrad levnadsstandard, något som kritikerna menar alltmer kommer att likna tredje världens villkor. 

Video ovan. De Gröna i EU-parlamentet har gjort ovanstående video om cirkulär ekonomi. De menar att dagens produktionssystem är ohållbart och att planeten har begränsade resurser.  Deras lösning kallas “cirkulär ekonomi” och går i princip ut på att man ska återanvända och reparera slitna produkter. 

KOLDIOXID

Redan nu används ju koldioxidskatt för att minska koldioxidutsläppen. Undrar när människor ska börja förstå att koldioxiden är växternas nödvändiga näring och att en ökning bara innebär en ökning av växtligheten? Detta i sin tur ökar tillgången på mat.   Kritikerna menar att Agenda-förespråkarna använder social påverkan och propaganda genom kampanjer i TV, på film och på sociala medier för att skam- och skuldbelägga människor som använder bensin, vatten eller elektricitet. Man kommer också, enligt kritikerna, att uppmuntra grannar att skvallra och rapportera i utbyte mot mat och andra belöningar.  

 

Ovanstående video visar att det inte är koldioxid som skapar klimatförändringar eller global uppvärmning utan det är faktiskt tvärtom. 

 

Relaterad artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 13

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

[wpedon id=”30178″]

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


 

 

 

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – MÅL 12"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.