AGENDA 2030 MÅL 11

agenda 2030 sverige

Maj 2017

Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 11. 

Mål 11 – Göra städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.

HÅLLBARA STÄDER

Pia Hellertz: 

Sverige har enligt SIDAs hemsida, tillsammans med Singapore, suttit som ordförande i Friends of Cities inom FN och var även en av de pådrivande krafterna för det globala målet Hållbara städer och samhällen. Ett begrepp som ständigt återkommer i kritikernas föreläsningar och texter är Smart growth, smart tillväxt, som enligt Agenda 2030 innebär ett bättre sätt att bygga och underhålla våra städer. Smart tillväxt innebär att bygga stads-, förorts- och landsbygdssamhällen med bostäder och transportalternativ i närheten av jobb, affärer och skolor. Detta tillvägagångssätt stöder den lokala ekonomin och skyddar miljön enligt Agenda 2030. Det gör också att man minskar bilismen. Nya byggen saknar ofta parkeringsplatser och garage eftersom de inte kommer att behövas.

PLANERAD URBANISERING

I USA pågår en medveten avfolkning av landsbygden inom ramen för Agenda 2030. En intensiv urbaniseringsprocess pågår. Kritikerna beskriver att alla människor kommer att tvingas bo i tätt sammanpackade, hårt kontrollerade städer, där de är under dygnet-runt-övervakning och kontroll. Ett annat begrepp som återkommer är regionalisering. Regionalisering innebär att det skapas nya områden, med ny ledning och nya regler och lagar. Denna regionalisering sker både på lokal och nationell nivå och på internationell nivå. Det leder till att en förändring av de kollektiva transportsystemen, av buss- och tågtrafiken måste genomföras.

Video ovan handlar om den kommande Hagastaden som ska byggas i Stockholm. Grundkonceptet för arkitekturen kommer att vara att man bygger tätt och högt. Tätbebyggelse med höghus  samt minimala lägenheter är ett grundkoncept i Agenda 2030 och hållbar utveckling, det anses hållbart. Kritiker menar att syftet är att jaga bort folk från landsbygden och tränga ihop folk i små lägenheter i städerna. Sannolikt kommer det att finnas minimalt med parkeringsplatser i Hagastaden.

REGIONALISERING OCH SMARTA STÄDER

Man planerar att USA ska delas in i elva megaregioner. Även Europa ska indelas i regioner. Syftet är enligt kritikerna att utplåna varje spår av nationell suveränitet, nationell existens och nationell identitet. Är den nya indelningen av tjugo landsting till sex nya storregioner i Sverige ett led i samma agenda?. Rosa Koire menar i sin bok Behind the Green Mask att regionaliseringen är mellansteget på väg mot globalisering. Lagar och regleringar av olika slag kan på så sätt lättare implementeras och standardiseras. De kritiska rösterna menar att man kommer att tvinga fram en minskning av bilismen, officiellt för att minska utsläppen och för att minska slöseriet med resurser som olja och bensin och andra råvaror. Genom att försämra underhållet av vägar tvingas människor in till de ”smarta städerna”. Man bygger rondeller för att sakta ner trafiken. Man bygger ut cykelbanorna på bekostnad av trafiksäkra bilvägar. Dessutom placerar man ut hinder på vägarna för att sakta ner biltrafiken. I USA har man på många ställen tagit bort mittlinjen och menar att vägen ska ”delas jämlikt”, vilket innebär faror för både cyklister och gående, berättar Rosa Koire.

 

Video ovan: för några år sedan försökte Jök-regeringen skapa nya storregioner i Sverige men projektet rann ut i sanden. Ingick detta i Agenda 2030?

Relaterad artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 12 .agenda 2030 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
Be the first to comment on "AGENDA 2030 MÅL 11"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.