AGENDA 2030 MÅL 1

agenda 21 2030_sustainable development_united nations

2017
Detta är del två i Pia Hellertz artiklserie om Förenta Nationernas  Agenda 2030 och hållbar utveckling. I denna artikel granskar Hellertz mål 1 i agendan.

Pia Hellertz: 

Här ska jag granska vad de 17 målen och de 169 delmålen som Agenda 2030 ställt upp för världen kan tänkas handla om. Jag försöker se bakom de vackra orden. Allt fler författare och bloggare avslöjar att det finns en bakomliggande agenda, en mörkare, en dold baksida bakom den “gröna masken” som verkar så attraktiv vid första ögonkastet. Författaren Rosa Koire har skrivit boken Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21 där hon avslöjar vad som döljer sig bakom den gröna masken.

Video ovan: intervju med Rosa Koire som talar om FN:s Agenda 21 som är föregångaren till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbar utveckling = sustainable development.

MÅL 1 – Att arbeta bort all fattigdom i alla dess former överallt.

En av världens mäktigaste kvinnor, Christina Figueres, generalsekreterare för FN:s klimatkonvention, sa vid en presskonferens i Brussel år 2015:

“Detta är första gången i mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen”.

 

Bild ovan: Dr. Ottman Edenhofer menade att klimatagendan handlar om att omdistrubera välståndet. 

GLOBAL ROBIN HOOD-POLITIK

Kritikerna menar att det handlar om en socialistisk omfördelningspolitik som handlar om att “ta från de rika och ge till de fattiga”. Det är en centralt planerad ekonomisk modell, en helt ny ekonomisk ordning. Kan det vara därför som socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är positiva till Agenda 2030?
Men det handlar naturligtvis inte om att ta från de allra rikaste. Det är framförallt medelklassen som är hotad menar kritiker. Det är en tydlig utveckling i USA, där många ur medelklassen numera har blivit bostadslösa och inte längre har råd att betala sina huslån.

Kritiker menar att det kan handla om att alla får ta del av regeringens välfärd, vilket innebär matkuponger, bostadssubventioner och bidrag, vilket gör dem till lydiga slavar till den globala regeringen. Det kommer inte att bli möjligt för personer att genom egen företagsamhet kämpa för sin egen framgång, att göra s.k. “klassresor”. Istället riskerar det att leda till utsatthet och lydnad under en regering som ger månatlig ersättning till grundläggande nödvändigheter som mat och medicin. Är det detta man menar att arbeta bort fattigdomen?

Dessutom menar kritiker att detta gynnar de centraliserade bankerna, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken, samt USA:s (privata) Federal Reserve Bank – FED, som kommer att kontrollera alla ekonomi genom utlåning. En digital världsvaluta.     Ett kontantlöst samhälle är en intention som har varit på gång länge. Här i Sverige har snart alla storbankerna slutat hantera kontanter i en strävan att få oss att använda kreditkort, kort som är lätta att stoppa, kort som bankerna tjänar förmögenheter på genom avgifter. 

Video ovan: Alex Jones från Infowars intervjuar filmproducenten Aaron Russo. Russo blev bekant med Nicolas Rockefeller och Nicolas avslöjade att målet var att uppnå ett kontantlöst samhälle med inopererade RFID-chipp i handen som ska användas som betalningsmetod. Russo nämner även det faktum att Nicolas avslöjade att “något stort” skulle ske (9/11). 

BEFOLKNINGSKONTROLL

 Kan mål 1 också handla om den befolkningskontroll, det behov av befolkningsreducering, som många kritiska källor nämner och som är en gammal ide som har tagits upp i olika sammanhang. Vi är för många på planeten Jorden. Resurserna räcker inte för att föda oss alla.    Den som förde upp  frågan på agendan var professor Paul Ehrlich i sin bok The Population bomb (1968). Där skriver han:

“En cancer är en okontrollerad förökning av celler; befolkningsexplosionen är en okontrollerad förökning av människor. Vi måste flytta våra ansträngningar från behandling av symptomen till att skära bort cancern. Verksamheten kommer att kräva många till synes brutala och hjärtlösa beslut”.

 Boken kom att inspirera flera miljögrupper bland annat Jordens vänner, Earth First! och Greenpeace. Henry Kissinger, som under många år haft och fortfarande har mycket framträdande och mäktiga positioner i amerikansk politik, fick år 1974 i uppdrag att utreda frågan om “överbefolkningen” i världen. Här är ett par citat av den mäktige mannen:

 “Avfolkning bör vara högsta prioritet för utrikespolitiken gentemot tredje världen, eftersom den amerikanska ekonomin kommer att kräva stora och ökande mängder av mineraler från utlandet, särskilt från mindre utvecklade länder”.

“Världens befolkning måste minskas med 50 %. De äldre är onyttiga ätare”.

 Redan tidigt 1900-tal var frågan om “befolkningshotet” aktuellt. Bill Gates far, William H. Gates Sr, var involverad i rashygiengruppen Planned Parenthood, en organisation som har sina rötter i den amerikanska Eugenics Society. I en intervju år 2003 med reportern Bill Moyers medgav Bill Gates att hans far var chef för Planned parenthood. En organisation som grundades på iden att de flesta människor bara är “lättsinniga slöfockar och mänskligt ogräs” i behov av utgallring.

Det kom att handla om befolkningskontroll genom “familjeplanering” under tvång. Kritiker nämner reducering av barnafödandet (aborter, preventivmedel), GMO-grödor, mobilstrålning, hormonstörande ämnen i livsmedel, vaccinationsprogram, fluor i vatten och tandkräm, undernäring genom brist på mat, kemikalier i aerosoler efter flygplan (s.k.chemtrails), giftiga läkemedel och bristfällig vård och behandling.

Video ovan. Christina Figueres jobbade tidigare för FN. I denna intervju nämnar man försiktigt iden om befolkningskontroll.

 

Nästa artikel: 

Pia Hellertz Agenda 2030 mål 2

span style=”font-size: 19px;”>

[wpedon id=”30178″]

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.