ADHD & PILLERBOOMEN – Felix och medicinerna

6/12 2015

Vetandets värld och Vetenskapsradion i P1 gjorde i höstas en serie om ADHD som heter ADHD och pillerboomen. Ulrika Björksten är chef för Vetenskapsradion och hon säger att syftet med granskningen handlade om de kunskapsluckor som finns runt ADHD och hur man ska komma tilrätta med dessa luckor.  Den första delen i Vetenskapsradions serie ADHD & pillerboomen heter Felix och medicinerna.

INGA LÅNGTIDSSTUDIER OM ADHD-MEDICINERING KRÄVS

ADHD-diagnoser blir mer och mer vanligt i Sverige och psykiatrisk medicin ses ofta som lösningen. Pojkar i Sverige som har fått diagnosen ADHD ökat dramatiskt  det senast decenniet. Vetenskapsradion konstaterar att det finns brister i forskningen  när det gäller konsekvenserna av medicinering på lång sikt. De studier som görs baseras endast på några veckors observation.  Det finns heller inte många studier  om andra behandlingsformer än just läkemedel. Själva orsaken till ADHD är heller ännu inte klarlagd.  Bror Jonsson på Läkemedelsverket säger att läkemedlen inte kräver några långa studier.

FELIX OCH MEDICINERNA

Felix fick diagnosen ADHD när han var liten och började ta psykiatrisk medicin mot sjukdomen. I lågstadiet så fick han biverkningar av ADHD-medicinen; han var inte lika glad längre, hans längtan till roliga saker försvann, han blev aggressiv och tappade livsgnistan. Nu går Felix i åttan och tar en ny medicin och det fungerar bättre. Han är inte lika deppig och har lättare att koncentrera sig.

TAR FÖR LÅNG TID ATT FYLLA I BLANKETTEN

Ulrika Björksten besöker huvudkontoret för  barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) på Medborgarplatsen i Stockholm och pratar med psykiater Jan Olov Larsson. På BUP så finns ett kvalitetsregister som heter BUSA som är ett register över de som har fått diagnosen ADHD. där regisreras de som har fått diagnosen ADHD för att man sedan ska kunna följa upp och granska vård och utvecklingen inom ADHD-området.  Alla som har fått diagnosen ADHD ska anmälas dit men i vanligt stil så är det få psykiatriker som gör det- endast 10 % av psykiatrikerna lämnar uppgifter till BUSA. Psykiater Jan Olov Larsson tror att den låga anmälan beror på att det tar lång tid att fylla i ett formulär till BUSA – ungefär 5 till 10 minuter.

 

Referenser

Sveriges radio: ADHD och pillerboomen

 

Be the first to comment on "ADHD & PILLERBOOMEN – Felix och medicinerna"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.