ADHD OCH PILLERBOOMEN # 2

ADHD OCH PILLERBOOMEN # 2 – de osynliga biverkningarna

Vetandets värld i radio P1 fortsätter sin granskning av ADHD där de undersöker kunskapsluckorna inom detta område. Del 2 i serien ADHD och pillerboomen heter de osynliga biverkningarna.

Vetenskapsradion i P1 berättar att Mängden ADHD-medicin som säljs har ökat dramatiskt i Sverige. Antalet personer som tar ADHD-medicin har ökat med 500 % de senaste åren. Dessa mediciner består av ämnet metylfenidat som är ett centralstimulerande läkemedel. Vissa innehåller ämnet atomoxetin som även det påverkar signalsubstanser i hjärnan.

Biverkningarna mellan läkemedlen skiljer sig åt. Ingen vet egentligen orsaken till sjukdomen ADHD så det finns ingen botande behandling. Den behandling som finns påverkar endast symptomen.

ADHD-LÄKEMEDEL OCH BIVERKNINGAR

Enligt Bror Jonsson – som är läkemedelsansvarig på läkemedelsverkets farmakoterapi – så finns det fyra riskområden när det gäller biverkningar och ADHD-medicin. Riskområdena är hjärta (puls och blodtryck), tillväxt (vikt och längd), neurologiskt (kan påverka sömn och ge ticks), psykologiskt (självmordstankar och ev. psykoser). Aptitproblem är vanlig biverkning.

Några biverkningar av ADHD-läkemedel är humörsvängningar, förändrad personlighet, sömnsvårigheter,  psykoser, självmordstankar.

ADHD-MEDICIN OCH APTITPROBLEM

Victoria Larssons son Felix 14 år säger att ADHD-medicinen gör att han får väldigt dålig aptit. Ibland får han specialmat i skolan. Kroppen får ingen aptit när man tar den här medicinen, säger Felix. Som minst vägde Felix  40 kilo. Han är 165 lång. De flesta läkemedelsstudier beskriver inte aptitproblem som något större problem även fast den biverkningen drabbar många som tar ADHD-läkemedel.  Lars Jakobsson säger att ibland slutar vissa med ADHD-läkemedlet  pga aptitproblemen. Felix gjorde helguppehåll för att inte gå ned för mycket i vikt.

Lise Aagaard på Syddansk universitet i Odense,  Danmark forskar i ADHD-medicin och biverkningar. Lise menar att aptitproblem  är allvarligt när barn som ska växa upp och utvecklas  inte får i sig tillräckligt med näring. Lise Aagaard tycker att alla de som tar ADHD-medicin och som dör en plötslig död ska obduceras.  Tydligen finns data om obduktioner hos ADHD-fall hos myndigheter såsom läkemedelsverket men dessa data är inte offentliga eftersom det är läkemedelsbolagens egendom. Lise och några andra har bett läkemedelsbolagen att offentliggöra dessa uppgifter men inte fått gehör för detta.

Läkemedelsbolaget Jensen har största marknaden på Metylfenidat. Och de säger att de är öppen med informationen och att det är Yale University som bestämmer reglerna för öppenheten när forskare får data. Läkemedelsbolagen har kommit fram till att det kan vara svårt att veta vad som är en biverkning av ADHD-läkemedlet eller om det beror på att man har en funktionsnedsättning. (Det är väldigt vanligt att psykiatriker skyller medicinens biverkningar på patientens sjukdom istället) 

BIVERKNINGARNA FICK YLVA ATT SLUTA

Ylva Fröjdmark började med ADHD-läkemedlet Ritalin och fick biverkningar såsom migrän, aptitnedsättningar, sömnproblem, illamående , rastlöshet, självmordstankar, ångest och nedstämdhet. För Ylva var det självklart att biverkningarna berodde på medicinen eftersom när medicinen gick ur kroppen på kvällen så mådde hon mycket bättre. Under dagarna när hon tog medicinen så mådde hon jättedåligt. Ylva vågade inte fortsätta ta Ritalin eftersom hon kanske skulle göra något dumt om hon blev ensam.

“Det kändes som om jag skulle äta något som tog livet av mig i princip. Kanske jag skulle gå och hoppa från balkongen. Nä det gör jag inte för då måste jag resa mig från soffan.”

0ch då slutade hon ta Ritalin. Ylva säger också till P1:

“Det är skönt att veta att den depression man har kommer att gå över om man slutar att ta den antidepressiva medicinen”.

REFERENSER

Sveriges radio. ADHD pillerboomen – de osynliga biverkningarna

 

Be the first to comment on "ADHD OCH PILLERBOOMEN # 2"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.