ADHD-MYTEN

Föräldrarna för att de får en behändig förklaring till barnets problem och en enkel medicinering. Stressade lärare för att de slipper en stökig unge, den konkurrensutsatta skolan för att den får extra resurser, utredare och behandlingsteam för att de kan visa upp snabba resultat. Och läkemedelsindustrin för att den gör lysande affärer. På sitt sätt kanske välförtjänt, eftersom de stora medicintillverkarna arbetat så länge och målmedvetet på att sprida adhd:ns evangelium (Einstein hade det! Winston Church

Source: Varför älskar alla adhd? – DN.SE

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.