VI HAR ALLA ADHD

VAD ÄR ADHD? 

Vad är ADHD? ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Uppmärksamhets- och hyperaktivitets störning). ADHD är en s.k. neuropsykiatrisk funktonsnedsättning. (NFP). NFP är ett samlingsnamn för olika diagnoser såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och några till. Kanske rentav att du har ADHD? Ja risken är stor att du har ADHD eftersom det mesta av mänskligt beteende numera har blivit klassificerat som psykiska störningar.Läser man t.ex. sajten vårdguiden 1177 så är följande beteenden ADHD-symptom:

   • har problem med koncentration och sin uppmärksamhet
   • man gör saker utan att tänka efter först
   • du är väldigt aktiv
   • du är trött och har svårt att komma igång med saker
   • har svårt med sociala relationer
   • svårt med snabba rörelser
   • snabba humörsvängningar
   • svårt att ta instruktioner
   • är impulsiv, iderik fantasifull och kreativ
   • egensinnig och orädd
   • provar nya sätt att göra saker
   • energisk, drivande och med stor uthållighet
   • bra på att fokusera på en sak
   • har jobbigt att komma igång med saker
   • man har svårt att vara lagom aktiv
   • svårt att sitta still eller känner sig rastlös
   • man känner sig helt slut och vill inte röra sig alls
   • man gör saker direkt utan att tänka efter
   • har svårt att styra hur man reagerar i vissa situationer
   • har svårt i samspel med andra människor
   • lätt att glömma eller tappa bort saker
   • många tanker på en gång
   • svårt att ta instruktioner
   • svårt att skriva eller läsa
   • svårt att passa tider och planera sin tid
   • svårt med vissa rörelser
   • sömnproblem, ångest oro eller nedstämdhet
   • låg självkänsla
   • har dyslexi
   • svårt att koordinera kroppsdelarna
   • svårt att hänga med i bollsporter
   • känner dig frustrerad om det ställs för höga krav
   • man inte kan läsa av de sociala signalerna
   • inte kan uppfatta andras förväntningar
   • Man kan känna sig irriterad om man måste stå på kö och vänta på bussen eller i affären.

Känner du dig ofta irriterad när du står i kö i affären? Du kan ha ADHD.

ADHD-SYMPTOM FÖR BARN
Sedan har vi  ADHD-symtomen som riktar in sig på barn. Det pratas ju ofta om att det bästa är att få en diagnos så snabbt som  möjligt. Så arbetar du t.ex. på förskola så kan du ha örnkoll på nedanstående symptom. Vårdguiden 1177 menar att följande är ADHD-symptom för barn:

      • överaktiv och ständigt i rörelse
      • hoppar springer och klättrar
      • störtar iväg för att undersöka saker
      • svårt att samspela med andra barn
      • har splittrade lekar
      • lär sig prata senare än andra
      • lätt att hamna i konflikter
      • snabba humörsvängningar och kraftiga utbrott

“Förskolebarn med adhd är oftast överaktiva och ständigt i rörelse; hoppar, springer och klättrar.”

 ADHD I SKOLAN

Ibland händer det att ungen klarar sig ända till skolan utan att få diagnos (sällsynt). Skulle ungen mot all förmodan klara sig ända till skolan utan att ha fått en diagnos så gäller det att lärarna har koll på nedanstående beteende/symptom. Enligt vårdguiden1177 så är följande ADHD-symptom för barn i skolan:

      • svårt att vänta på sin tur utan avbryter och kommenterar
      • svårigheter att stå i kö, vänta eller att tänka långsiktigt
      • stort behov att röra på sig
      • svårt att sitta still
      • pratar mycket med hög ljudnivå
      • växlar från en sak till en annan innan han/hon blivit färdig
      • svårt att planera något, hålla fast och genomföra saker
      • sitter ofta i egna tankar
      • svårt att komma igång med olika uppgifter
      • förvirrad och inte riktigt närvarande

ADHD I TONÅREN
Det är föga troligt att ungdomen har klarat sig ända till tonåren utan att åtminstone ha fått en diagnos. Men skulle lärarna ha missat sin tonåring så har vårdguiden 1177 hjälpt oss att identifiera ADHD-symptomen för ungdomar i tonåren.

      • tonåringen kan känna extra mycket press och det kan kännas svårt
      • tonåringen kan känna sig orolig, rastlös och otålig utan att förstå varför
      • man tröttnar snabbt på sådant man tycker är tråkigt eller jobbigt
      • man har svårt att koncentrera sig eller att sitta stilla som att läsa eller lyssna i skolan
      • tonåringen kan ha svårt att komma igång med sina uppgifter
      • man har lätt att drömma sig bort
      • svårt att hålla energin uppe
      • man har humörsvängningar eller kort stubin
      • en del är impulsiva och ser inte konsekvenserna av sitt handlande

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.