95.766 beviljade till och med september

95.766 beviljade till och med september!!! Av Pettersson INVANDRING. Efter bara 9 månader 2018 rapporterade Migrationsverket måndagen den 1 oktober att man har beviljat 95.766 uppehållstillstånd varav 58.381 asylflyktingar och anhöriga (14.970 asylflyktingar och 43.411 anhöriga) !! • 95.766 individer motsvarar t ex 1 st Södertälje eller 1 st Halmstad eller 1 st Gävle eller 1 st Sundsvall i befolkning… • 58.381 st asylflyktingar och anhöriga motsvarar t ex 1 st Falun eller 1 st Trollhättan eller 1

Källa: 95.766 beviljade till och med september!!! | Petterssons gör Sverige lagom!

96 000 uppehållstillstånd beviljade i år. Massinvandringen fortsätter.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.