75 000 KRONOR TILL FLYKTINGFAMILJER

6/1-2016

 Flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige kan ansöka om det som kallas återvändandestöd. Dvs. ekonomisk ersättning för att kunna starta upp sitt liv i sitt hemland igen.  En ensam flykting kan få ca 30 000 kronor och en familj kan få 75 000 kronor. Barn under 18 år kan få 15 000 kronor. Detta gäller inte bara de flyktingar som har fått avslag på ansökan utan kan även gälla flyktingar som tar tagit tillbaks sin asylansökan. Flyktingarna får även  sin resa till sitt hemland betald av Sverige. De f.d. flyktingarna får sina pengar utbetalda av det globalistiska organet  IOM, International Organization for Migration.

Referenser

SvD: återvändandestöd för flyktingar

Peter Krabbe: nationalism eller globalism

Be the first to comment on "75 000 KRONOR TILL FLYKTINGFAMILJER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.