600 MILJONER KRONOR I BISTÅND TILL SOMALIA ÅRLIGEN

Mars 2018

Regeringen Löfven vill dubbla biståndet till Somalia från 300 miljoner kronor årligen till 600 miljoner kronor.

-Ett ökat stöd kommer göra stor nytta i ett land där behoven är som störst, säger Isabella Lövin.

Läs mer:

Regeringen om biståndet till Somalia:

600 miljoner kronor till Somalia

Fria Tider om biståndet till Somalia:

http://www.friatider.se/sveriges-bist-nd-till-somalia-f-rdubblas

Be the first to comment on "600 MILJONER KRONOR I BISTÅND TILL SOMALIA ÅRLIGEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.