5G ÄR ETT PÅBUD FRÅN EU

5g sverige-strålning-EU

Juni 2019

5G-installeringen i Sverige är ett påbud från EU-kommissionen. EU:s dokument säger att varje medlemsstat ska vara täckt av 5G år 2025. 

5G-installeringen i Sverige kommer från ett påbud från EU och planen kallas EU 5G Action Plan.  På riksdagens hemsida kan man läsa dokumentet “Meddelande om ett Europeiskt gigabitsamhället och handlingsplan för 5G”, ett dokumentet  från år 2016 (med tillhörande läsvärda pfd-filer). EU-kommissionen skriver i detta dokument att  man vill ha en snabb utbyggnad av 5G inom hela EU och man vill att Ministerrådet och Europaparlamentet godkänner planen för 5G.  EU-kommissionen vill att alla tätortsområden och alla större transportvägar inom EU ska täckas av 5G till år 2025. År 2020 vill man att det ska finnas kommersiella tjänster för 5G i minst en stad i varje EU-land, här i Sverige blev det Umeå som fick agera försökskanin.  Liknande försök som i Umeå görs i flera EU-städer. 

I videon ovan pratar EU-kommissionären Peter Stuckman om EU:s Action Plan för 5G. År 2013 startade EU programmet 5G PPP (ett samarbete mellan EU, telekomoperatörer och andra inblandade för installation av 5G). År 2016 kom EU-kommissionen med EU 5G Action Plan som handlar om hur installeringen av 5G ska utföras inom EU. Målen för EU 5G Action Plan var att 5G ska starta i liten skala år 2020 och år 2025 ska 5G vara mer eller mindre installerat inom hela EU. År 2020 ska alla medlemsländer ha spektrumbandet för 5G ordnat. Med 5G  och Sakernas Internet vill EU bygga smarta städer som opererar på smarta elnätverk.

5g SKA TÄCKA ALLT

År 2025 vill EU-kommissionen att 5G ska täcka alla områden av betydelse: skolor, bibliotek, utrymmen för offentliga tjänster, forskningscentraler, tillhandahållare av offentliga tjänster. EU-kommissionen vill att  5G ska användas till kommunikationstjänster för allmän ordning och säkerhet. De säger att höga hastigheter av trådlös kommunikation är viktigt i skolmiljöer och 5G kommer även att genomsyra tillverkningssystem, beställnings- och leveransprocesser.

I pdf-filerna till dokumentet “Meddelande om ett Europeiskt gigabitsamhället och handlingsplan för 5G”  kan jag läsa mer om EU-kommissionens mål. De säger att om 10 år (cirka 2025) kommer de flesta prylarna att vara uppkopplade mot internet – bilar, bostäder, klockor, självkörande fordon med mera. Vi kommer att kunna utföra kirurgi på distans, vi kommer att få precisionsjordbruk, 5G kommer att innebära att hundratals maskiner kan ingeragera i realtid inom industrin, städer kommer att kunna anpassa energiförbrukningen eller ställa in trafikljus enligt de verkliga behoven. 5G och den trådlösa tekniken kommer att innebära att föremål och användare kommer att kunna vara ansluten till internet oavsett tid eller plats och att drönare kan användas för logistiska ändamål. Fordon kommer att kunna kommunicera med infrastruktur. Även landsbygden ska prioriteras, lokala tillsynsmyndigheter kommer att se till att det inte finns några “vita fläckar” gällande 5G-täckningen på landsbygd och andra ställen. 

smarta städer_5g_sverige_Eu
Ovanstående bild är från en EU-site. Syftet med 5G är att skapa smarta städer där allt är uppkopplat och mätbart. 

WIFI 4EU

EU har ett program som heter Wifi4EU. Syftet med detta program är att alla EU-medborgare ska ha tillgång till gratis trådlös teknik via Wifi hotspots  överallt.  EU:s program WiFi4EU erbjuder redan WiFi i allmänna utrymmen. EU-kommissionen  vill med Wifi4EU ha  fri tillgång till WiFi i offentliga inrättningar, på allmänna platser såsom myndigheter, skolor, bibliotek, sjuk-och hälsovårdscentrum, muséer, parker och torg.

Videon ovan är en video från Europaparlamentet som gör reklam för WiFi4EU.  WiFi4EU kommer att se till att du är uppkopplad var du än befinner dig, helt gratis och garanterat säkert. Lokala myndigheter kan se till att sätta upp WiFi-sändare så att 5G finns överallt.  WiFi4EU har godkänts av Europaparlamentet

 

SLUTORD

 EU har  harmoniserat regelverket för elektronisk kommunikation så att det nu är enhetlig inom hela EU. EU-kommissionen betonar även att EU måste ligga i framkant vad gäller installeringen av 5G, om vi halkar efter så innebär det katastrof.  Som lök på laxen ska Elon Musk skicka upp 20 000 satelliter som ingår i 5G-projektet. Iden om ett EU med heltäckande 5G ingår i EU:s plan Den Digitala Inre Marknaden.

Regimen Löfven  stödjer EU-kommissionen helhjärtat i frågan om digitaliseringen och installationen av 5G i Sverige. 

regeringen löfven_5g sverige-eu
Regimen Löfven stödjer helhjärtat EU-kommissionens mål om ett digitaliserat Sverige och installationen av 5G.

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Relaterade artiklar: 

David Icke om superstaten EU : 

jmm.nu David Icke om EU.

Demonstration mot 5g i Sverige: 

jmm.nu demonstration 5g

Västerås blir en smart stad:

jmm.nu Västerås en smart stad. 

 

foto

Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.