16/04/2024

3 thoughts on “5000 KVOTFLYKTINGAR TILL SVERIGE ÅR 2020

  1. Folkutbytet pågår utan avbrott. Över 100 000 uppehållstillstånd varenda år sedan 2015.
    Lägg därtill den kolossala anhöriginvandringen, folk med särskilt ömmande skäl (sjuka och handikappade), klimatflyktingar, reguljär asyl och illegala.
    FN styr Sverige genom Agenda 2030. Sverige är förlorat men folket verkar nöjda.

  2. På 50-talet var vi bra på att ta hand om kvotflyktingar. Farsan gick ner i Järnverket en månad efter ankomst. Men nu finns inga arbeten, och vi har inte pengar till försörjning. Vi har hemlösa pensionärer som får hjälp av frivilligorganisationer, för svenska staten skiter i dom. Det är idag viktigare att visa FN hur duktiga vi är, än att ge en enda hemlös pensionär en bostad

  3. Under förutsättning att dessa “kvotflyktingar” har dokumenterade papper på för Sverige behövande arbetskraft. Om inte. No thanks! Sluta upp OMEDELBART med att skicka ut välutbildade, väletablerad, kunnig i Svenska språket familjer och arbetare. Principen ge med ena handen och ta med andra är DÖDEN för Sverige! SLUTA!!!!!!!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.