5000 KVOTFLYKTINGAR TILL SVERIGE ÅR 2020

migrationsverket_kvotflyktingar_sverige 2020

Mars 2020

Sverige kommer att ta emot 5 000 kvotflyktingar för år 2020. Nedanstående video handlar om 2019 års kvota som även den var på 5 000. 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 Oskar Ekblad och Helena Kullberg från Migrationsverket förklarar i nedanstående video att Sverige ska ta emot 5000 kvotflyktingar år 2019.  Ekblad och Kullberg säger att Migrationsverket fokuserar på flyktingar från Nord-och ÖstAfrika länder såsom Somalia, Kongo och Eritrea men även flyktingar från Niger kommer att tas in. Ekblad menar att det finns ett stort behov för vidarebosättning*.  Ekblad säger att Sverige är framstående på att ta emot så mycket kvotflyktingar jämfört med andra länder. 

Video ovan: Migrationsverket berättar om de 5000 kvotflyktingarna (år 2019).

Kvotflyktingar är ett påfund från Förenta Nationerna: (UNHCR ). Sjuklöverpartierna bestämde sig år 2016 att den årliga kvoten skulle höjas. 

Begreppet “vidarebosättning” syftar på att flyktingarna överförs till ett tredje land, vilket innebär ett annat land än det de inledningsvis flytt till (“andra landet”).

 

3 Comments on "5000 KVOTFLYKTINGAR TILL SVERIGE ÅR 2020"

 1. Inger Strand | 2020-05-08 at 9:00 am | Reply

  Folkutbytet pågår utan avbrott. Över 100 000 uppehållstillstånd varenda år sedan 2015.
  Lägg därtill den kolossala anhöriginvandringen, folk med särskilt ömmande skäl (sjuka och handikappade), klimatflyktingar, reguljär asyl och illegala.
  FN styr Sverige genom Agenda 2030. Sverige är förlorat men folket verkar nöjda.

 2. peter kostin | 2020-03-15 at 7:09 pm | Reply

  På 50-talet var vi bra på att ta hand om kvotflyktingar. Farsan gick ner i Järnverket en månad efter ankomst. Men nu finns inga arbeten, och vi har inte pengar till försörjning. Vi har hemlösa pensionärer som får hjälp av frivilligorganisationer, för svenska staten skiter i dom. Det är idag viktigare att visa FN hur duktiga vi är, än att ge en enda hemlös pensionär en bostad

 3. Josef Baranyi | 2020-03-14 at 12:44 pm | Reply

  Under förutsättning att dessa “kvotflyktingar” har dokumenterade papper på för Sverige behövande arbetskraft. Om inte. No thanks! Sluta upp OMEDELBART med att skicka ut välutbildade, väletablerad, kunnig i Svenska språket familjer och arbetare. Principen ge med ena handen och ta med andra är DÖDEN för Sverige! SLUTA!!!!!!!!!

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.