44 MILJARDER KRONOR I BISTÅND ÅR 2019

Drygt 44,9 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet internationellt bistånd. Mest pengar går till biståndsverksamhet, knappt 43,5 miljarder kronor. Knappt 1,3 miljarder går till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2019. Riksdagen sa också delvis säger ja till ett förslag i en motion från Moderaterna som innebär att 75 miljoner 

Source: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Utrikesutskottets Betänkande 2018/19:UU2 – Riksdagen

Riskdagen klubbade igenom att Sverige ska spendera 44 miljarder kronor på bistånd för år 2019. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.