430 miljoner migranter kan placeras i Sverige enligt EU-finansierad rapport | Samhällsnytt

Rapporten som gjordes på beställning av Europeiska kommissionen 2010 studerade hållbarheten av ett tvingande kvotsystem – samma system som Stefan Löfven senare försökte driva igenom inom EU. I rapporten beskrivs flera olika scenarion av var inom EU migranterna kan placeras utifrån den befintliga befolkningstätheten. Sverige och Finland som har Europas lägsta befolkningstäthet per kvadratkilometer har därför en ”befolkningskapacitet” på drygt 441 miljoner respektive 333 miljoner invånare, enligt rapporten.

Source: 430 miljoner migranter kan placeras i Sverige enligt EU-finansierad rapport | Samhällsnytt

Om EU får bestämma över svensk flyktingpolitik så väntar 430 miljoner ”migranter”.

Swexit.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.