SVERIGES KRIGSINSATS I LIBYEN

Oktober 2018

 

“Den 17 mars 2011 antogs säkerhetsrådsresolution 1973 som gav mandat åt en militär intervention med syftet att skydda civila. Ingen skrivning i resolutionen gav rätt att med militär makt avsätta regeringen.Nato inledde bombkriget samma dag som resolutionen antogs.

Sverige anslöt sig till angreppet genom riksdagsbeslut den 1 april. Den svenska insatsen var 8 JAS-plan, ett signalspaningsplan och ett transportplan. Styrkan kom att uppgå till 125–250 personer”.

http://jinge.se/nato/interventionen-i-libyen-och-folkratten.htm?fbclid=IwAR3ApvcoJ5zrr0zDb0EHQwpf1LD2T_esTh96MtWJ6–xRIeNI3TxdE-2D5I

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.