SAHRA WAGENKNECHT OM GLOBALISMEN

27/8-2016.

Sahra Wagenknecht:

” I maj -2014 – så blev Marine Le Pen det starkaste partiet i Frankrike. I andra länder så vinner högerinriktade partier mark. Detta borde vara alarmerande eftersom Marine Le Pen kan komma att bli Frankrikes nästa president. Du Merkel, påstå inte att Tyskland inte var involverad i den svåra ekonomiska situationen i Frankrike. Den kontroversiella Agenda 2010  var inte bara en besvikelse för de tyska arbetstagarna. Agendan skapade en sänkning på lönerna i Tyskland med 3,6 % jämfört med lönerna  år 2000. Agenda 2010 gjorde det även möjligt för att leasa jobb, minijobb, och godtyckliga arbetsrestriktioner. Agendan var en attack på Europeiska länder. Detta har också att göra med att Frankrike och Italien har förlorat stora delar av sin industriella kapacitet. Du – Merkel – försöker införa minimilöner här i Tyskland med någon slags hjälteattityd. Lönerna i Europa sänks rent allmänt tack vare den politik som du representerar. Det pågår en massiv attack mot arbetares rättigheter i hela EU. Pengar till utbildning, hälsa, pensioner och sociala system håller systematiskt på att förstöras.

Är det verkligen så konstigt att fler och fler vänder EU ryggen? EU uppfattas mer som en lobbygrupp för banker och storföretag. Mer och mer människor ser EU som ett hot som inte längre har något att göra med idéerna om frihet, om drömmen om en stat med demokrati och solidaritet.  Utan istället så är det EU som stoppar dem. EU verkar ha som ända mål att spendera hundratals biljoner med sina fonder som i själva verket bara gynnar rika investerare och banker.   Ett EU som utvidgar klyftan mellan fattiga och rika och som är fanatiska vad gäller fria marknader. Detta är resultatet av din politik Merkel.”

 

Be the first to comment on "SAHRA WAGENKNECHT OM GLOBALISMEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.