2022-09-12

HUR DET PRIVATSTYRDA BANKSYSTEMET FUNGERAR

September 2022 ‘97% owned’ är namnet på den brittiska dokumentären från 2012 som beskriver hur det privata banksystemet fungerar. Så länge privata aktörer har rätten att skapa pengar ur tomma intet kommer bankernas makt över…