2022-06-20

EUROPAS FÖRENTA STATER (JMM-RAPPORT #18)

Juni 2022 Det har beslutats i EU att man vill ändra på EU:s fördrag i syfte att ge EU mer makt. Socialdemokraternas EU-minister Hans Dahlgren är givetvis positiv till detta. Ett Europas Förenta Stater närmar…