2022-05-24

APKOPP0R – DEN NYA PLANDEMIN

Maj 2022 Enligt mainstream media och det medicinindustriella komplexet har människor blivit smittade med apkoppor och enligt Dagens Nyheter sprider sig nu smittan “snabbt i Europa”. Har vi en ny skrämselkampanj på gång? Video ovan…