2022-04-19

KOMMER KLIMATAGENDAN ATT AVINDUSTRIALISERA SVERIGE?

April 2022 Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är själva källan till den globala klimathysteri som vi nu bevittnar. Nu attackeras energisystem, matproduktion och industrier och allt görs i syfte att “rädda planeten”. Får…