15-MINUTERS STADEN OCH KLIMATNEDSTÄNGNINGAR

December 2022

I 15-minutersstaden har du alla förnödenheter inom 15 minuters gångavstånd. I och med att du rör dig mindre i samhället så minskar ditt klimatavtryck och planeten kommer att räddas. Staden Oxfordshire i Storbritannien ska bli denna typ av  stad med start år 2024. Staden kommer att delas in i zoner där medborgarna är tillåtna att röra sig fritt. 

KLIMATNEDSTÄNGNINGAR. Clayton Morris från Youtubekanalen Redacted berättar i en video från december 2022 vad som sker i Oxfordshire (videon har autogenererad svensk översättning). Åtta minuter in i videon tar han upp fallet med Oxford.  Oxfords County Council har röstat ja till att skapa en 15-minutersstad av Oxford med  början år 2024.

   Oxford kommer att delas in i sex zoner och man vill sätta upp elektroniska grindar i syfte att övervaka trafiken. Invånarna kan korsa dessa gränser 100 gånger per år med sina bilar, om invånarna vill använda sin bil över dessa zoner mer än så måsta man ansöka om tillstånd hos myndigheterna. Den som överträder sina klimatkvoter får böter. Allt görs för klimatet och miljöns skull där man vill uppnå nettoutsläpp av växthusgaser. 

   Morris säger vidare att de inte vill att du ska använda bilar och nu arbetar man på att införa klimatnedstängningar i stadsområden. Globalisterna kommer att hänvisa till nedstängningarna under Covid-krisen och köra samma modell gällande klimatet.  De vill inte att du ska flytta ut på landsbygden utan istället bo i storstäderna.  Du måste registrera din trädgård hos myndigheterna och du ska inte få köra fossildrivna bilar. Klimatnedstängningar skedde i vissa delar i Frankrike i somras på grund av det varma vädret. 

Video ovan: Rowan Dean från Sky News Australien tar i denna video upp samma ämne – klimatnedstängningar i Oxfordshire. Direkt från World Economic Forums handbok enligt Dean. 

OXFORD COUNCIL RAPPORTEN

   Jag läste igenom Oxfords Councils rapport gällande 15- minuters staden (2) och det var nog den mest glättiga text jag någonsin läst. Samma typ av skrivstil man stöter på när man läser EU:s, FN:s och WEF: hemsidor.   Oxford ska bli en “inkluderande stad” och “trivsam för alla medborgare” där man ska “utplåna ojämlikheter” och så vidare. Staden vill uppnå “hållbart resande” (Agenda 2030) och minska på biltrafiken. Man ska fokusera på att gå, cykla och åka kollektivt (den känner vi igen).

   Staden har även gjort en undersökning gällande detta projekt. Och även här slås jag av hur vinklad eller färdigbestämd denna undersökning verkat vara. Man får intrycket att så gott som alla tycker att stadens förslag är bra och det finns i princip inga invändningar överhuvudtaget. Stadens invånare “var medvetna” om de klimatavtryck som online kommunikaton och lagring (storage) innebar (?) “Undersökningen” visade att många Oxfordbor tyckte att shoppandet har blivit så kommersiellt och med tanke på klimatkrisen och Covid-pandemin så måste vi fokusera på lokala affärer i stället. Transportsektorn ska uppnå Net Zero utsläpp. 

oxford_klimatnedstangningar_15-minuters-stad.

 

Bild ovan: staden Oxfordshire kommer att delas in i zoner och om du åker utanför dessa zoner med din bil för ofta kommer du att få böter. Stadsdelen ska bli en zero emission zone. I den smarta 15-minuters staden ska du ha alla förnödenheter inom 15 minuters gångavstånd. På så sätt minskar du ditt klimatavtryck och räddar planeten. 

 

emton-minuter-stad_klimat_oxford

 

 

REFERENSER

World Economic Forum är givetvis stora förespråkare för 15-minutersstaden (om inte arkitekterna bakom iden) vilket man kan läsa på deras hemsida:

https://www.weforum.org/agenda/2022/03/15-minute-city-stickiness/

2. Oxfordx City Council om planerna för deras stad:

https://www.oxford.gov.uk/downloads/file/8144/bgp_14_15_minute_cities

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "15-MINUTERS STADEN OCH KLIMATNEDSTÄNGNINGAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.