15-MINUTERS STADEN OCH KLIMATNEDSTÄNGNINGAR

December 2022 I 15-minutersstaden har du alla förnödenheter inom 15 minuters gångavstånd. I och med att du rör dig mindre i samhället så minskar ditt klimatavtryck och planeten kommer att räddas. Staden Oxfordshire i Storbritannien ska bli denna typ av  stad med start år 2024. Staden kommer att delas in i zoner där medborgarna är…

This content is for Standard members only.
Login Join Now