120.000 UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Maj 2018


 

Under årets första fyra månader delade Migrationsverket ut drygt 40.000 uppehållstillstånd, den stora majoriteten till asylsökande och anhöriginvandrare. Om tillståndsgivningen fortsätter i samma takt året ut kan rekordnoteringen 120.000 utdelade uppehållstillstånd uppnås. Detta trots de aviserade åtstramningarna efter 2015 års asylkaos och systemkollaps.

Källa: 120.000 uppehållstillstånd kan komma att delas ut under 2018 | Samhällsnytt

Socialdemokraterna fortsätter att leverera.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.