11 000 MIKROWATTS STRÅLNING I ENSKEDE GÅRD, STOCKHOLM

Maj 2020 Anders Sydborg från Strålningsupproret besöker Enskede Gård i Stockholm och uppmäter 11 000 mikrowatt i sovrummet. I Enskede Gård finns numera 5G.  …

This content is for Standard members only.
Login Join Now