100 000 unga får bensodiazepiner under längre tid än riktlinjer anger – Equal

Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger (Stilnoct, Zopiklon, Zolpidem) skall enligt gällande svenska och internationella riktlinjer inte ges till patienter under längre tid än 2 – 4 veckor. Ger man bensodiazepiner under längre tid än så uppkommer biverkningar som beroende men också andra biverkningar som t.ex . glömska och mardrömmar.

Källa: 100 000 unga får bensodiazepiner under längre tid än riktlinjer anger – Equal