EU-PARLAMENTET RÖSTADE JA TILL INTERNET- “TERRORLAG”

Entimmesregeln innebär att alla sajter, oavsett storlek, måste ha jour för att ta bort terrorpropaganda, om det påkallas. Misslyckas man med det väntar dryga böter. Kritikerna menar att det är en omöjlighet för små sajter (även bloggar med dess kommentarer) och att det därför i praktiken kommer innebär att små sajter tvingas använda trubbiga filter…

Continue reading →

Fossilgaskraftverk i Malmö stängs – elbrist hotar

På grund av regeringens skattehöjningar på fossilkraftverk har E.On beslutat att stänga fossilgaskraftveärmeverket Heleneholmsverket i Malmö. Detta kan leda till elbrist i Malmö och Skåne vintertid, och sannolikt även elnätkapacitetsbrist när Malmö måste ha mer elkraft utifrån. Source: Cornucopia?: Fossilgaskraftverk i Malmö stängs – elbrist hotar Socialdemokraterna håller nu aktivt på att skapa en konstlad…

Continue reading →

JAN ERICSON (M) OM DEN HYSTERISKA KLIMATDEBATTEN (BORÅS TIDNING)

Den svenska klimatdebatten har spårat ur. Forskarna är exempelvis inte alls eniga. Många välmeriterade klimatforskare har invändningar. Ett aktuellt exempel är professorn i oceanografi, Anna Wåhlin, vid Göteborgs universitet. Före avresa till Antarktis med en forskargrupp nyligen sa hon i en intervju i universitetets tidning att hon är kritisk till den pågående klimatdebatten. Hon anser att media…

Continue reading →

MER INTERNETCENSUR FRÅN EU PÅ GÅNG

”Sajter får straff- och skadeståndsansvar för om terrorpropaganda sprids på sajten. De får en timme på sig att ta bort denna propaganda, efter att de blivit uppmärksammade på det. Därefter behöver sajten se till att innehållet inte blir tillgängligt igen. Det är alltså likt det “internetfilter” som redan antagits i parlamentet genom upphovsrättsdirektivet, men denna…

Continue reading →

Dålig svenska friar 43-årig Kalmarbo från grovt bidragsbrott

Men mannen friades av tingsrätten i höstas och nu fastställer även hovrätten tingsrättens dom. Hovrätten menar att mannen på grund av sina bristande kunskaper i svenska inte kan ha varit införstådd med gällande regler och skyldigheter. Bland annat ska mannen inte ha förstått att han var skyldig att rapportera förändrade familjeförhållanden till Försäkringskassan. http://www.ostrasmaland.se/kalmar/dalig-svenska-friar-43-arig-kalmarbo-fran-grovt-bidragsbrott/?fbclid=IwAR3QJXh6Bn9ZiSDbonw22jajd3ctjHUjoU1Ma8qbZ6RBcdmWcZUmpf7Y3o8

Continue reading →