SOCIALDEMOKRATERNA SKÄNKER BORT DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN TILL EU

Det innebär inte bara att vi förlorar möjligheten att råda över hur den svenska välfärden och arbetsmarknadsmodellen ska utformas, utan också att Sverige i allt högre utsträckning kommer behöva betala för uppbyggnaden av sociala skyddsnät, bostadsförsörjning och sjukvård i andra länder som exempelvis Rumänien, Polen och Ungern. Stefan Löfven vill egentligen inte prata om att…

Continue reading →

KD STÖJDER JÖK-REGERINGENS MASSINVANDRING

Igår fredag röstade sade KD ja till jök-regeringens fortsatta höga invandring. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar_H603128 I propositionen föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Som en följd av förslaget om en fortsatt giltighet av lagen och mot bakgrund av Sveriges…

Continue reading →

FRIDAYS FOR FUTURE OCH GRETA THUNBERG

I dag arrangeras en global strejk för klimatet av ungdomsrörelsen Fridays For Future. DN är på plats i Malmö och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg talar och artister gör framträdanden. Source: Tusentals unga strejkar för klimatet – DN.SE Greta Thunberg och gruppen Fridays for Future demonstrerar för klimatet. Ett tydligt exempel på att indoktrineringen…

Continue reading →

THERESA MAY AVGÅR

Utrikes. Storbritanniens premiärminister Theresa May meddelar att hon avgår som partiledare för Konservativa partiet, Tories. Hon kommer därmed också avgå som premiärminister, efter att en ny partiledare valts.   http://www.friatider.se/gr-tande-theresa-may-kastar-handduken-avg-r-som-partiledare-och-premi-rminister   Theresa May avgår. Fantastiskt. Jag hoppas Storbritannien hittar en ersättare som levererar ett Brexit.

Continue reading →

JÖK-REGERINGENS MASSINVANDRING ACCELERERAR

När jag i juni 2018 skrev om mina upplevelser som socialsekreterare under invandringskrisen hade jag förhoppningen om att jag aldrig skulle behöva sätta fingrarna på tangentbordet och ta upp ämnet igen. Jag hoppades att valet i september 2018 skulle medföra en rimligare politik, där beslut fattades med beaktande av konsekvensanalyser och aktuella fakta.Istället har vi…

Continue reading →