SVERIGE FORTSÄTTER KRIGA I AFGHANISTAN

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. På grund av den osäkra utvecklingen i Irak föreslår utskottet att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal. Sverige har deltagit i den militära utbildningsinsatsen i Irak…

Continue reading →

SD får rekordsiffror även i Sifos novembermätning – Omni

SD får rekordsiffror även i Sifos novembermätning Sverigedemokraterna får 23 procent i den senaste mätningen från SvD/GP/Sifo och skillnaden till Socialdemokraterna är fortfarande inom felmarginalen. S får 24,4 procent. Resultatet är SD:s bästa någonsin i en Sifomätning. Jämfört med oktobermätningen finns inga statistiskt säkerställda förändringar. – Läget från oktober har stabiliserats. SD har etablerat sig…

Continue reading →

HÖJD TRÄNGSELSKATT

Från och med 1 januari nästa år blir det dyrare att köra in och ut ur Stockholm, samt passera på Essingeleden. Den högsta passageavgiften som tas ut mellan 07:30 och 08:29 samt 16:00 och 17:29 höjs från 35 kronor till 45 kronor, och maxbeloppet som kan debiteras för en dag höjs från 105 kronor till…

Continue reading →

DIANAGÅRDEN – HEM FÖR NYANLÄNDA

Dianagården avvecklades som vård- och omsorgsboende eftersom Arbetsmiljöverket dömde ut lokalerna. Sex personer bodde kvar på boendet när det stängde och de erbjöds plats på andra vård- och omsorgsboenden. Från och med här veckan fungerar fastigheten tillfälligt som ett genomgångsboende för nyanlända under namnet Drevkarlen, samma namn som fastigheten. Det kommer att vara ett genomgångsboende…

Continue reading →

Pentagon förbereder massiv censur av internet – Global Politics

Den amerikanska militären har skickat ut en begäran om anbud till Technical Partners om forskning i utvecklandet av ett automatiskt system som kan skanna hela internet och hitta och censurera innehåll som anses vara “falska medieverktyg” och “desinformation”. Enligt de statliga dokumentet bör lösningen kunna erbjuda “innovativa semantiska medianalystekniker” som kan hjälpa till “att identifiera,…

Continue reading →