EU VILL HA INDIVIDUELL MÄTNING AV VÅR ENERGIFÖRBRUKNING

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

Juni 2020 EU:s Energieffektiviseringsdirektiv går ut på, som namnet antyder, att hushålla med energin. EU menar att vi använder onödigt mycket energi och om vi minskar energianvändningen minskar vi även utsläppen av växthusgaser och på så sätt kan vi rädda planeten jorden. Man menar att jordens resurser är begränsade och därför måste vi hushålla.   Detta direktiv…

Continue reading →

NYBYGGT ASYLBOENDE FÖR 85 MILJONER KRONOR I VÄSTERTORP

ASYLBOENDE_STOCKHOLM_västertorp

Juni 2020 I Västertorp, Stockholm öppnades under sommaren 2020 ännu ett asylboende åt migranter. I sedvanlig ordning körde politikerna över sina invånare gällande protesterna mot asylbygget. Kostnaden för bygget är cirka 85 miljoner kronor. Stockholmshem planerar att starta 80 asylboenden i Stockholm under 2020.   Video ovan: jag besöker  asylbygget i Västertorp.     KOSTNAD: 85…

Continue reading →

MODULBYGGE FÖR NYANLÄNDA I VÄSTERTORP

Maj 2020 Ett modulbygge för nyanlända är snart färdigbyggt i Västertorp, Stockholm. 865 nyanlända ska bo där i lägenheter som har 2-4 rum. De kommer med stor sannolikhet att leva på etableringsersättning i två år (alla utgifter betalda) och sedan kommer majoriteten av dem att gå över till försörjningsstöd. Givetvis kommer inte motprestationer att krävas…

Continue reading →

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTAR FÖR HÖGRE EU-AVGIFT

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

Maj 2020 Charlie Weimers från Sverigedemokraterna i EU-parlamentet skriver på sajten Altinget att ledamöterna för socialdemokraterna och miljöpartiet röstat ja till högre EU-medlemsavgift för Sverige. Kostnadem för Sveriges medlemskap i EU kan uppgå till 54 miljarder kronor per år om det klubbas igenom nere i Bryssel.  Läs artikeln från Charlie Weimers:  https://www.altinget.se/artikel/weimers-sd-socialdemokrater-rostar-for-mer-pengar-till-eu

Continue reading →