YAHOO SKANNAR SIN E-POSTTJÄNST ÅT NSA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

7/10-2016

Yahoo har program som söker igenom e-posten på deras kunder som använder Yahoos e-mailtjänst (Yahoo Mail). Datan lämnas till antingen NSA eller FBI. USA:s internet-och telefonjättar är kända för att lämna över mycket information till underrättelsetjänsterna i USA. Chansen är stor att andra amerikanska e-mail företag gör samma sak som Yahoo – dvs. lämnar ut stora mängder data till NSA och FBI om sina kunder.

 Google själva är kända för att skanna igenom mailen för de kunder som använder Gmail. När du använder sökmotorn Google så sparas allt du gör. Google bygger en profil på dig. Där står det vilka sökord du har använt, vilka sidor du har varit på etc etc. Denna information säljs vidare till företag som vill veta vilka sidor man surfar på. Google har också en cookie som följer ditt surfande när du har använt deras tjänster. Den kan dock plockas bort manuellt.
Själv försöker jag använda amerikanska produkter så lite som möjligt. Men det är nog omöjligt att helt sluta använda dem eftersom jänkarna är så dominerande inom IT.

Referenser

DN. Yahoo e-post

Kommentera