VILL POLITIKERNA UTROTA BILISMEN?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

September 2017

Vill våra politiker utrota bilismen?

BILFRIA CENTRUM
Politikerna vill ha bilfria centrum. I och för sig så kan jag tänka mig att Stockholms mest centrala gata – Klarabergsgatan – skulle kunna vara bilfri. Och när jag tittar på de ombyggnader som sker på denna gata så verkar det som om den kommer att bli bilfri eftersom de bygger en bana för spårvagn där. Bilen kommer inte att komma fram. Förvisso kanske det är en bra ide om Klarabergsgatan blir bilfri. Problemet är att om vi tillåter politikerna få sin vilja igenom så kommer de att göra ALLTFÖR MÅNGA GATOR BILFRIA. Vem som helst fattar att vi inte kan ha för många bilfria gator, det finns inte en chans att det kommer att vara hållbart. Det kommer troligen att bli protester mot dessa planer.

FÖR MÅNGA PARKERADE BILAR
Jag kan även hålla med om att det är väldigt trafikerat i Sthlm City. Är det rätt med trängselskatt? Kanske, kanske inte. Eller är trängselskatten ännu ett försök för Stockholms politiker för att dra in pengar till statskassan? Personligen kan jag hålla med om att det är för mycket parkerade bilar i Stockholm City och att det kanske vore bättre med mindre parkerade bilar i Sthlm City. Men då måste man visa upp ett vettigt alternativ för parkeringar. T.ex. att bygga mer centrala garage och att dessa centrala parkeringar inte får kosta skjortan.

ELBILAR
Vad är det som våra politiker vill uppnå? De vill uppnå bilfria centrum, de vill utrota fossildrivna bilar, de vill att vi gå, cykla, åka kollektivtrafik istället för att använda bilen. De vill att vi ska börja dela på bilanvändandet genom s.k. bilpooler. Nu för tiden börjar det även dyka upp cykelgarage lite varstans. De vill att vi alla ska köra eldrivna forden alternativt hybridbilar. El-och hybridbilar har givetvis sina poäng men här behövs subventioneringar om folk ska ha råd att köpa dessa miljöbilar. Man kommer att göra det dyrt att ha fossildrivna bilar med hjälp av höjda skatter och avgifter. Jag pratar alltså om det beryktade bonud-malus systemet.

DEN FALSKA MILJÖDEBATTEN
Politikerna skyller mycket av problemen på koldioxid och växthusgaserna men när jag läser på om koldioxid så inser jag att vi inte skulle klara oss utan den gasen. Hela iden om att koldioxid och växthusgaser är orsaken till klimatförändringar/global uppvärmning är fejk. Allt baseras på fejkad vetenskap (se Climategate).Med skrämselpropaganda om jordens undergång så försöker Förenta Nationerna bygga vidare på att skapa internationella regler och lagar gällande miljö och klimat. Dessa klimatlagar kommer att innebära att Sveriges suveränitet urholkas ytterligare och makten istället hamnar hos EU och FN. Vi kommer att bli tillsagda hur mycket koldioxid som vi får släppa ut, vi kommer att bli tillsagda vad vi får göra och inte göra med våra skogar. Det handlar om att man falskeligen utnyttjar klimatet och miljön för att få igenom sina dolda agendor.  Vi pratar om en potentiell ekologisk diktatur. Förenta Nationernas planer gällande klimat och miljö heter Agenda 21 och Agenda 2030. Det är dessa agendor som gör att Sveriges politiker har fått miljöfnatt. Miljöagendorna kommer från planetens elit och då lyssnar svenska politiker.

 

Kommentera