Vilka är mina mest besökta bloggartiklar?

15/10 – 2015
Jag är förvisso ingen storbloggare men jag har ändå ett par bloggartiklar som får mer besökare än andra artiklar.  Nedanstående artiklar är inte nödvändigtvis placerade i popularitetsordning men de är de mest lästa artiklarna.

1. spärrvakt mtr

En artikel som får många besökare. Tydligen finns det ett intresse av att jobba som spärrvakt i tunnelbanan.

2. Försäkringskassan läkarintyg.

Min artikel om den havererade Försäkringskassan  får besökare så gott som varje dag.

3. Så snabbar du upp Firefox

jag hittade en guide hur man snabbar upp firefox och sedan skrev jag denna. Den artikeln brukar vara frekventerad.

4. Tiggeri Stockholm

jag har skrivit ett antal artiklar om tiggeri och dessa drar ofta till sig  besökare.

 

 In english

I’m certainly not a great blogger but I still have a couple of blog articles that receive more visitors than other articles. The items below are not necessarily placed in order of popularity, but they are the most read articles.

1. The latch guard mtr

An article that gets many visitors. Apparently there is an interest to work as a door guard in the subway.

2. Social Insurance medical certificate.

My article about the failed insurance agency get visitors almost every day.

3. How will speed up Firefox

I found a guide how to speed up Firefox, and then I wrote this. The article tends to be frequented.

4. begging Stockholm

I have written a number of articles on begging and these often attract visitors.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.