Utbränd

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Pusha

UTBRÄNDHET
Så vad säger Dianetiken och min blogg om utbrändhet? Svaret är som det brukar vara: att bli utbränd – och liknande symptom – beror mycket på det reaktiva sinnet. Det är förvisso helt sant att man kan leva ett alltför hektiskt liv som gör att man till slut går in i väggen. Men varför lever man då så hektiskt? Där kan också den reaktiva banken ha ett finger med i spelet. Det reaktiva sinnet är bra på att driva på en person och göra honom manisk som till slut resulterar i utbrändhet. Detta är fakta.

UTBRÄND – ORSAK TILL
Oavsett orsaken till att man blev  utbränd så är Dianetik-auditering ett bra alternativ.  Någonting orsakade stressen, någonting orsakade att man blev utbränd och i Dianetiken så får man – förr eller senare – reda på orsaken till problemet. En annan orsak till att man kan vara stressad är att man har en person som man står i förbindelse med som stressar upp en hela tiden. Hos psykfolket kan utbrändhet även kallas utmattningssyndrom. Stress och utbrändhet går förståligt nog hand i hand. Det reaktiva sinnet piskar upp  en person och ökar stressen hos denne och får samtidigt denne att bete sig aberrerat. Är man ofta stressad så kanske det är dags att ta itu med problemet.

STRESS OCH SYMTOM
Läser man på om stress och utbrändhet så brukar sajter ofta räkna upp en massa symptom för dessa två fenomen. Det kan stå  att symptomen för att vara utbränd kan vara bl.a: hjärtklappning, yrsel, sömnstörningar, irritation, koncentrationssvårigheter, håglöshet, trötthet  etc. Men alla dessa fenomen/symtom är tecken som kommer direkt från det reaktiva sinnet. Det är helt enkelt det reaktiva sinnet in action och således är auditering lösningen till syvende och sist. Det är det reaktiva sinnet som gör att personen agerar stressigt.  Och när  stressen blir för mycket så går personen in i den berömda väggen.

DIANETIK-AUDITERING
Det bästa tips/förslag  jag kan ge i hjälp mot stress är Dianetik-auditering. Kämpar man på med Dianetik så borde man kunna få hjälp. Dianetik-auditering är en metod som kräver engagemang av personen. Det är en terapi som går in på djupet. Dianetik har ingenting med kbt (kognitiv beteende teapi) att göra (gudskelov) utan står på egna ben. Dianetik-auditering utövas av en auditör (som jag är) och har ingenting med psykologi att göra. En auditör är en auditör och inte en psykolog, eller psykoterapeut. Dianetik-terapin kommer att ta personen längs en resa in i sig själv. Slutmålet för denna terapeutiska metod är det mentala tillståndet ”Clear”. I detta tillstånd så är det reaktiva sinnet som bortblåst och existerar endast som minne.

 

Ett utdrag från dvd:n Hur man använder Dianetik.

bok:Dianetk – hur tanken påverkar kroppen
Deppig?

Kommentera