Upphäv EU:s förbud mot örter

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Europeiska Unionen har förbjudit att sälja icke-licenserade örter inom EU. Direktivet  kom 2004 och heter The Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD) . THMPD började gälla april 2011. Örterna måste godkännas av Läkemedels-verket. Den 14 december 2012 kom nya regler vad gäller marknadsföring för örter. Lagen säger att det numera är  förbjudet i Sverige att göra hälsopåståenden  om örter utan att det finns vetenskapliga bevis.  

KOSTNAD: EN MILJON KRONOR FÖR ATT FÅ ETT PREPARAT GODKÄNT
I England kan notan för att få ett preparat godkänt gå upp till en miljon kronor. I Sverige kan det kosta åtskilliga hundra tusen kronor. För att bli godkända ska preparaten  även vara väl dokumenterade eller ha använts i minst 30 år varav minst 15 år i ett EU-land. Örterna måste godkännas av Läkemedelsverket och då kommer de att kallas  naturläkemedel.
         Vill man göra ett hälsopåstående om ett preparat som  man har så måste det påståendet godkännas av EU:s läkemedelsverk: EFSA -European Food  Safety Authority. Ett godkännande som enligt källor ska vara hur svårt som helst att få.   Just nu finns det 220 godkända påståenden. Du får alltså inte i din reklam påstå saker såsom att örter kan förebygga, behandla eller bota sjukdomar.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH JORDBRUKSNÄRINGEN HAR LOBBAT FRAM THMPD
Det är läkemedelsindustrin och jordbruksnäringen som har lobbat fram THMPD. Anledningen är givetvis att läkemedelsindustrin och jordbruksnäringen vill ha monopol på området.  Ett annat problem för dessa konglomerat är givetvis att alternativa metoder fungerar och gör människor mindre sjuka. Detta passar inte in i Läkemedelsbolagens ”målbild”.

LÄKEMEDELSVERKET JAGAR HÄLSOKOST-FÖRETAG
Läkemedelsverket har börjat jakten på företag som säljer icke-licenserade örter. Bland annat så hotade de ett hälsokostföretag med vite på en miljon kronor om de inte drog tillbaks sin reklam om örten Djävulsklo.  Läkemedelsverket försökte även att sätta dit hälsokostföretaget Holistic eftersom de tyckte att Holistics D-vitaminer innehöll för höga doser. Holistic vann till slut målet.
 New Era salts New Era från England sålde salter. De blev förbjudna att göra medicinska påståenden om deras produkter samt det faktum att de inte hade råd att betala licenskostnaderna så de fick lägga ned sin business.  Några örter som redan har förbjudits i Sverige är  Sågpalmsbär, Djävulsklo, Agnus castus och Mariatistel. Fler örter är under lupp.  Örtformler som innehåller mer än 4-6 ingredienser kommer ej att få saluföras. Här är en lista över hotade örter.      

Att EU ska bestämma vad du vill använda dig av för att lindra dina besvär är ett brott mot de mänskliga rättigheterna”

Ann Jönsson, Naturmedicinska akademin

BIG PHARMA RULES
De flesta är överens om att det är läkemedelsindustrin i första hand som har lobbat fram THMPD. Läkemedelsbolagens syfte är att dominera hälsomarknaden (med droger) och med THMPD så har de kommit en bra bit på väg. Det är värt att läsa på mer om läkemedelsindustrin och dess syften. Nedanstående videoklipp kommer från dokumentärfilmen: Mördande vinst – vad du inte vet om psykofarmaka. Filmen är gjord av v CCHR .

 

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT MOTARBETA THMPD?
Protesterna mot THMPD har inte låtit vänta på sig eftersom hela grenar av alternativmedicinen är i fara. T.ex. Ayurveda, Traditional Chinese Medicin, homeopati och många mer. Så vad kan du göra åt THMPD.

 

1 Comment

Kommentera