Upphäv deltidsbegränsningsregeln för a-kassan

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

2008 så klubbade riksdagen igenom lagen om deltidsbegränsningsregeln i a-kassan.  En regel som innebar att man bara får stämpla deltid 75 dagar.  Alliansens syfte var att  ”höja motivationen” för de som stämplade deltid och få ut dem i heltidsarbete.alliansen_Försäkringskassan_läkarintyg_sjukpennin

ALLIANSEN INFÖR DELTIDSBEGRÄNSNINGSREGELN

I september 2007 så presenterade Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) sin budgetproposition för år 2008. I den ingick förslaget om deltids-begränsningsregeln. Regeln innebär att man kan stämpla deltid i endast 75 dagar (förut kunde du stämpla deltid hela ersättningsperioden). När du har förbrukat dina 75 dagar så kan du säga upp dig och bli arbetslös under förutsättning att den inkomst du har från arbete understiger den summa du får som heltidsarbetslös.

VAD VAR  SYFTET MED DELTIDSREGELN?

Syftet med Alliansens  deltidsregel var att ”stimulera ett ökat arbetskraftsutbud samt motverka inlåsning i deltidsanställning”.

”Nya regler för arbetslöshetsersättning på deltid föreslås. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till 75 ersättningsdagar. Detta för minska överutnyttjande och minska risken att hamna i permanent inlåsning i deltidsarbete. ”

Ett annat syfte för Alliansen var att minska utgifterna för staten.   Enligt Alliansens beräkningar så skulle införandet av deltidsregeln innebära cirka åtta miljarder kronor  i besparingar för staten under en treårsperiod.

jan_björklund_folkpartiet_arbete_deltid
I partiledardebatten jaunari 2015 så kritiserade Jan Björklund Stefan Löfven för att denne ville höja taket i a-kassan. 
 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET GAV REGERINGEN TUMMEN UPP FÖR DELTIDSREGELN

Arbetsmarknadsutskottet tyckte att regeringens plan var fin fin och gav tummen upp. I Riksrevisionens rapport ”effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa” (vilket är en analys av deltidsregeln) så står det på sidan 14:

”Arbetsmarknadsutskottet uttryckte även i betänkandet att en alltför generös arbetslöshetsförsäkring kan ha en negativ påverkan på drivkrafterna att ta ett arbete och minska personers vilja att hitta ett nytt arbete. Även finansutskottet ställde sig bakom regeringens ekonomiska politik för stärkta drivkrafter för arbete. Enligt utskottet ska begränsningen i arbetslöshetsförsäkringen öka drivkrafterna till heltidsarbete och minska inlåsning för dem som idag arbetar deltid. Regeringen beslutade därefter i enlighet med utskottets förslag att begränsa antalet dagar med ersättning för de deltidsarbetslösa till 75, från de tidigare 300.”

 

fredrik_reinfeldt_moderaterna_deltidsjobb_
Deltidsjobb? Glöm det! Hälsningar Fredrik Reinfeldt.

 

DELTIDSREGELN BÖRJADE GÄLLA I APRIL 2008

Regeln för deltidsanställda trädde i kraft i april 2008.  För vissa innebar regeln om deltidsarbete att de var tvungna att säga upp sig och bli arbetslös på heltid.

Xahfer var tvungen att tacka nej till ett lärarjobb på 30 % p.g.a Alliansens regel.

– Jag fattar ingenting. Hur kan man ha regler som hindrar människor från att försörja sig.  Det måste väl vara bättre för a-kassan, mig och hela samhället att jag får ta chansen och ha ett deltidsjobb än att jag går hemma och väntar på att bli utförsäkrad från a-kassan.

 

”Konsekvensen av 75-darsregeln blir när dessa dagar tar slut att jag får säga ifrån om deltidsjobb och stämpla heltid tills jag får tag i heltid. Då slår jag sönder mina värdefulla kontakter med de arbetsgivare jag idag arbetar deltid hos. Jag vill inget hellre än jobba och har gjort detta i 40 år.”

Gustaf”.

”80 procent av våra medlemmar är frilansare. Det innebär korta kontrakt och visstidsanställningar. De nya a-kassereglerna kommer att drabba alla frilansare. Det blir bättre för dem att tacka nej till jobb, annars får de bara 75 ersättningsdagar i stället för 300 om de är heltidsarbetslösa.”

Anna Carlson Teaterförbundet, Göteborgsposten 2008

Maud_olofsson_centerpartiet_jobbar_arbetar_deltid_halvtid
Maud Olofsson. Centerpartiets f.d partiledare.

 

VAD SÄGER DE OLIKA PARTIERNA OM DELTIDSREGELN IDAG

Så vad tycker de olika partierna om deltidsregeln idag?  Enligt Kommunalarbetaren så säger partierna följande om a-kassan och deltidsregeln:  

Vänsterpartiet (V):

Vi vill ta bort 75-dagarsregeln.

Socialdemokraterna (S):

Vi socialdemokrater vill se över även denna viktiga fråga.

Miljöpartiet (MP):

Vi vill att man försäkrar inkomstförlusten oavsett om man arbetat hel- eller deltid.

Centerpartiet (C):

Vi anser inte att 75-dagarsregeln är optimal. Trots det är inte ett avskaffande en framkomlig lösning, eftersom det då är troligt att de tidigare problemen med utnyttjande av ersättningen kommer tillbaka. Däremot kan vi tänka oss en annan konstruktion än dagens 75-dagarsregel.  

Folkpartiet (FP):

Vi har inga planer på att ändra den regeln.

Kristdemokraterna (KD):

Regeringen har startat en parlamentarisk utredning med alla åtta partierna som ska se över socialförsäkringarna. De har också till uppdrag att se över denna fråga.

Moderaterna (M):

Deltidsdagarna ska ses som en möjlighet att arbeta upp till a-kassan för att skaffa sig erfarenhet, kontakter eller prova på nya arbeten i samband med arbetslösheten. Vi har ingen ambition att ändra på detta i nuläget, men vi ser över hur vi kan förbättra a-kassans funktionssätt.

Sverigedemokraterna (SD):

Vi vill se samma regler för deltidsarbetslösa som för heltidsarbetslösa, ingen ska avskräckas från deltidsarbete till följd av en risk till sämre ekonomi.

göran_hägglund_kristdemokraterna
Göran Hägglund. Kristdemokraterna (KD).

 

SLUTSUMMERING DELTIDSREGELN, ALLIANSEN  OCH A-KASSAN

Syftet för Fredrik Reinfeldt & Co var att tvinga ut folk på arbetsmarknaden och det kan mycket väl vara så att Fredde har lyckats skrämma iväg någon till heltidsarbete men för många innebär 75-dagarsregeln att de blir tvungna att säga upp sig och bli heltidsarbetslösa istället. När en deltidsarbetare säger upp sig och hamnar i arbetslöshet på heltid så välkomnas denna av en arbetslöshetsförsäkring modell Moderaterna – dvs. en arbetslöshetsförsäkring som ligger på en alltför låg ersättningsnivå samt villkor och regler för den arbetslöse som  är komplexa och  nedvärderande. Att jobba halvtid är förbjudet i Moderaternas Sverige.

Värt att nämna är att  Det var sju år sedan som denna reform infördes och det har ännu inte gjort någon utvärdering  om reformens effekter (sidan 11) från Alliansens sida. Alliansen var med andra ord inte speciellt intresserade av resultatet.

Kanske det är dags för oss löntagare att ”höja motiveringen” hos våra politiker att ge oss en skälig a-kassa? Vi vill ju inte att våra politiker ska ”hamna i en låsning”. Den första och främsta regeln isåfall är givetvis att inte rösta på Alliansen i riksdagsvalet 2018! Det andra är att se till att regeringen (de rödgröna) får igenom sin budget så att en höjning av ersättningen i a-kassan blir ett faktum.

Summa summarum så kan man säga att det är bättre att slopa deltidsregeln och låta folk jobba lite grann än ingenting alls.

  

Foto/bilder:
Alliansen 2006.  Foto på Alliansen från 2006 på Wikimedia. Foto: Henrik Sendelbach
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund. Foto: Albin Olsson
Maud Olofsson Centerpartiet.     Foto: Magnus Fröederberg

 

 Copyright  © 2015 Jan Malmstad | All Rights Reserved

Kommentera