UPPER INDOC FÄRDIG

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

5/1-2016
Nu är jag färdig med den Scientologikurs som heter upper indoc.

Upper indoc stör för högre instruktion. Dvs. man blir instruerad i kommunikationsövningar på en högre nivå.
Det var en bra kurs. Största vinsten var att jag tog ytterligare ett steg på bron.

Nästa steg är pro meter kursen. Det betyder professionell metering course = den professionella e-meter kursen.
Ja det stämmer, det är dags att lära mig att använda e-metern.

Kommentera