UNDERDIAGNOSTISERING AV NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR HOS BARN KAN LEDA TILL PSYKISK OHÄLSA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Evidensbaserade rapporter från läkemedelsbolagens senaste styrelsemöte säger att underdiagnostiseringen hos barn av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism etc kan leda till stigmatisering och utanförskap för barnet.

Läkemedelsbolaget Profit & Lycka säger att  nya evidensbaserade rön kom fram under deras senaste styrelsemöte. Dessa evidensbaserade rön visar att underdiagnostisering av NPF-diagnoser hos  barn kan leda till utanförskap för barnet.

Sture Olofsson från  intresseföreningen NTB (Narkotika till Barnen) säger att samhället egentligen borde polisanmälas eftersom det tillåter underdiagnostisering.

– Det är egentligen en diskriminering mot de odiagnostiserade barnen att inte även de har en neuropsykiatrisk diagnos när alla andra barnen i klassen har det.

JMM – Hur går detta problem att undvika?

Sture – Om läraren mot all förmodan hittar ett odiagnostiserat barn så måste detta barn omedelbart skickas till elevhälsan för diagnostisering. Missar läraren ett odiagnostiserat barn så får läraren avdrag på lönen.

JMM – Och vad innebär detta?

Sture – Det innebär att barnet leka med sina klasskamrater nästkommande dag som en vanligt diagnostiserar barn.

JMM – Vad händer om barnet inte får en diagnos i tidig ålder?

Sture –  Får ungen ingen neuropsykiatrisk diagnos under sitt första år i skolan så kan det innebära att barnet får gå diagnosfritt kanske ända upp till vuxen ålder.  Vem ska han då leka med?

JMM – Tack Sture.

Sture – Tack själv.

Kommentera