TVÅNGSVACCINERING I SVERIGE – NEJ TACK!

foto5_vaccin_tvångsvaccinering_obligatosikvaccinering_sverige_autism_gardasil_
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

November 2017

Det blir mer och mer prat om obligatorisk vaccinering eller tvångsvaccinering av barn i Sverige. Förespråkare menar att mässling och andra sjukdomar breder ut sig och att obligatorisk vaccinering är ett måste för att skydda befolkningen. Vaccinmotståndare menar att det är föräldrarna och inte staten som ska bestämma över barnets hälsa. Vaccin sägs  även vara kopplat till autism och andra neurologiska sjukdomar.

 VARFÖR VACCINERING?

Det har blivit mer och mer prat om tvångsvaccinering eller obligatorisk vaccinering av barn i Sverige.  Anledningen till att myndigheter och regeringar propagerar för vaccinering av barn beror bl.a. på rapporter om utbrott av t.ex. mässlingen på diverse ställen globalt och att dessa utbrott ökar. De visar upp alarmerande rapporter om hur farligt mässlingen är och man menar att ovaccinerade barn har blivit smittade när de har varit utomlands.  De säger att mässling är en av de främsta dödsorsakerna bland barn och man menar att föräldrar riskerar sina barns liv.  Barn kan få hjärnhinneinflammation eller lunginflammation om de inte blir vaccinerade och ovaccinerade barn kan smitta andra och utsätter således personer i närheten för fara. Man refererar gärna till organisationer såsom WHO (Världshälso-organisationen) och ECDC (European Center för Disease Prevention and Control) som tillförlitliga källor.

I Sverige har vi det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som är frivilligt. I detta program får barnet vaccin mot difteri, kikhosta, stelkramp, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, Humant papillomvirus (HPV – endast för flickor). Uppslutningsgraden i Sverige vad gäller vaccin och barn är hög.

TVÅNGSVACCINERING I EUROPEISKA LÄNDER

Alla föräldrar är dock inte så pigga på att vaccinera sina barn. Anledningen till motståndet kan variera men två aspekter gällande motståndet mot vaccin är att a) det måste vara föräldrarna själva  som bestämmer över sitt barns hälsa och b) vaccin har visat sig kunna resultera i autism och andra neurologiska sjukdomar. Eftersom vissa föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn så har regeringar och myndigheter i vissa länder gått så långt som att införa obligatorisk vaccinering eller tvångsvaccinering för barn. Orsaken till detta tvång beror på det som sagts ovan: de påstår att sjukdomar såsom bl.a. mässlingen breder ut sig och att ovaccinerade barn är en fara för sig själv och för andra.

I Italien kan föräldrar kan få upp till 75 000 kronor i böter om de ej vaccinerar sina små. Föräldrarna kan t.o.m. förlora vårdnaden om sina barn. I Tyskland är förskolepersonal tvungna att rapportera till myndigheter om föräldrar inte vaccinerar sina barn. Dryga böter väntar för föräldrar som vägrar vaccinering. I Kalifornien blev det obligatorisk vaccinering år 2016. I Australien förlorar föräldrar barnbidrag och andra skatteförmåner om föräldrar nekar till vaccinering. Blir det ett utbrott av någon sjukdom i Australien så får ovaccinerade ungar inte gå till skolan. Om vårdpersonal i Finland vägrar vaccinering så kan de förlora sitt jobb. I Frankrike har man utökat tvångsvaccineringen till elva vaccin. Man diskuterar även på ”EU-nivå” vad man ska göra med antivaccinationsrörelsen.

SOFIA ARKELSTEN OCH ULRIKA KARLSSON OBLIGATORISK VACCINERING

Här i Sverige är det mest moderaternas Sofia Arkelsten, Jesper Skalberg Karlsson och  Ulrika Karlsson som propagerar för tvångsvaccinering.  Dessa har lämnat in motioner om just obligatorisk vaccinering i Sverige. Arkelsten målar upp ett dystert Europa där mässlingen breder ut sig och att den enda lösningen är tvångsvaccinering. Arkelsten menar att föräldrar som inte vaccinerar sina barn utsätter utsätter barnet för farliga risker samt att de kan utsätta andra i närheten för smitta. Arkelsten refererar till rapporter från organisationer såsom WHO och ECDC. Både Arkelsten och Ulrika Karlsson berättar även stolt om de tvångsåtgärder som har gjorts i andra länder för att få föräldrarna att gå med på obligatorisk vaccinering.  Liberalernas Lotta Edholm och Anna Starbrink har föreslagit att ovaccinerade barn i Sverige inte ska få gå i förskola.

Ulrika Karlsson (M) föreslår i sin motion reducerade barnbidrag och maxtaxa vid barnomsorg för föräldrar som vägrar att vaccinera sina barn.  Även Ulrika Karlsson kör med sina domedagsprofetior om ett insjuknande Europa i mässling.  I Sverige har vi ett nationellt vaccinationsregister över vilka barn som har blivit vaccinerade. Ulrika Karlsson anser att detta register bör användas av myndigheter för att få motsträviga föräldrar att vaccinera sina ungar.  När denna artikel skrevs (slutet på november 2017) så ligger Ulrika Karlssons motion om tvångsvaccinering av barn  hos Socialutskottet (se längst ned på sidan).

Video ovan: italienarna blev inte så glada över att deras regering nyligen införde tvångsvaccinering så de gick ut på gatan och protesterade.

SVININFLUENSAN OCH NARKOLEPSI

På 00-talet hade vi hysterin med svininfluensan. Gammelmedia  målade  upp domedagsscenarion och svenskarna sprang genast till närmaste vaccinationscentral.   Läkemedelsföretaget GSK (GlaxoSmithKline) stod för vaccinet Pandermix som resulterade i att hundratals svenskar fick narkolepsi. Svenska regeringen hade godkänt en klausul i avtalet med GSK som gjorde att GSK klarade sig från alla anklagelser i händelse av biverkningar av Pandermix.

VAXXED -VACCINDOKUMENTÄR

Jag spanade in filmen ‘Vaxxed – from cover up to catastrophe‘ som är en amerikansk dokumentär som handlar om vaccin.  I dokumentären Vaxxed ser man hur gammelmedia  sprider ut undergångsscenarios om mässling och andra sjukdomar  i syfte att skrämma upp folk och så att de ska vaccinera sig. ”Experter”  i massmedia varnar allmänheten för ”falsk information” om vaccin  och man menar att antivaccinationsrörelsen har ”avslöjats” fara med lögner. T.o.m globalisten Obama sitter i tv och rekommenderar vaccinering.

tvångsvaccinering, obligatorisk vaccinering, sofia arkelsten, ulrika karlsson, moderaterna, andrew wakefield, WHO, världshälsoorganisationen och vaccin, vaccin mot mässling, autism och mässling, HPV vaccin biverkningar, svininfluensa och narkolepsi, vaxxed,
Alla blir lyckliga när ungen blir vaccinerad, eller?

MÄSSLINGSVACCIN OCH AUTISM

Filmen Vaxxed baseras mycket på visselblåsaren William W. Thompson som arbetade på CDC (Center for Disease Control) i USA.  Thompson kontaktade Brian Hooker som har  en son med autism. Hookers son – Steven – föddes 1998. När Steven fick sitt 15-månaders vaccin så slutade Steven att prata, han slutade med ögonkontakt, när Steven blev upplockad så hängde han med huvudet.

Psykologen Doreen Granpeesheh säger att runt 1978 så hade en av 15 000 ungar autism. På 1990-talet steg antalet barn med autism katastrofalt. Många föräldrar rapporterade till henne att deras barn blev inåtvända efter att ha fått vaccin. Föräldrar visade videoinspelningar till Doreen på deras barn som hade utvecklats normalt fram till deras 18-månadersvaccin. Efter vaccineringen utvecklade flera av barnen regression, barnen slutade tala, barnen började isolera sig mentalt och regerade inte på sitt namn.

STOPPAT VACCIN ANVÄNDES IGEN

En nyckelfigur ínom antivaccinationsrörelsen är Andrew Wakefield som var läkare inom mag- och tarmsjukdomar. Wakefield fick ett telefonsamtal 1995 från en mor som berättade att hennes son hade utvecklat autism efter att ha fått vaccin. Wakefield och ett antal kollegor fick in liknande rapporter från andra håll. Utvecklandet av autism hade ofta att göra med vaccin mot mässling (MMR-vaccinet). Wakefeld berättar även att 1987 så användes ett mässlingsvaccin i Kanada (Trivirix) som var producerat av SmithKlineBeechan och som orsakade hjärnhinneinflammation.  Vaccinet förbjöds. Samma månad som detta mässlingsvaccin förbjöds i Kanada så blev det tillåtet i England under namnet Pluserix. Pluserix användes i fyra år i England och vaccinet skapade återigen hjärnhinneinflammation. Det blev stora protester och vaccinet förbjöds. Efter förbudet i England så började vaccinet istället att användas i utvecklingsländer såsom Brasilien. I Brasilien användes vaccinet i en landsomfattande vaccineringskampanj. Detta resulterade i en epidemi av hjärnhinneinflammation i Brasilien.

OÄRLIGA STUDIER OM VACCINERING

Medicinjournalisten Del Bigtree berättar att trots att många studier säger att det inte finns någon samhörighet mellan vaccin och autism så finns det tusentals berättelser från föräldrar som berättar motsatsen. Nämligen att dras barn blev vaccinerat – ofta mot mässlingen – och senare på natten eller dagen efter så fick barnet feber. När febern försvann så hade barnet förlorat talförmågan, förlorat sin förmåga att gå och gick in i ett tillstånd av autism och de blev aldrig mer sig själva igen.

Polly Tommey – grundare av Autism File Magazine – berättar att de fick sonen Billy.  Billy fick sitt vaccin mot mässling. Plötsligt fick Billy okontrollerade skakningar med ögon som gick upp i ögonhålorna. De tog Billy till sjukhuset där sjukhuset förklarade att Billy hade fått en reaktion av vaccinet, ett slaganfall, och att denna reaktion var normal bland bebisar som fått MMR-vaccin. Ingen hade dock  talat om för Polly att vaccinet hade sådana biverkningar. De tog hem Billy och Billy var sömnig, som om han inte ville vakna upp riktigt. Han blev aldrig den Billy som han var förut.

I dokumentären Vaxxed framgår det att CDC visste redan år 2001 att det fanns en koppling mellan autism och mässlingsvaccin. CDC valde då att förstöra forskningsdokumenten men William Thompson tog kopior på forskningen. CDC gjorde istället en manipulerad studie som visade att det inte fanns något samband mellan autism och vaccin. Denna falska studie har ofta använts i rättegångar där föräldrar med autistiska barn har blivit nekade ersättning därav. Det stiftades även en lag 1986 i USA som innebar att tillverkare av vaccin inte hålls ansvariga för eventuella biverkningar.

Mainstream media ignorerar biverkningarna av vaccin och allt vad det innebär. Istället fokuserar gammelmedia på att skrämma upp befolkningen med alarmerande rapporter om mässling. Tar man upp ämnet antivaccination så blir det kategoriserat som fake news eller faktaresistens.

Vaxxed har blivit bortplockad från Youtube (undrar varför). Man kan dock streama filmen om man vill betala en slant. Man måste ha en vpn-tjänst som visar en ip-adress från USA för att det ska fungera. Klicka här. för att betala för streamning. Du kan hyra filmen från Vimeo.

 

SLUTKOMMENTAR OM TVÅNGSVACCINERING

 Jag tror inte att all vaccin är dålig men för mig är det uppenbart att det finns stora risker med vaccinering.  Att sätta sin tilltro till myndigheter vad gäller hälsa är uppenbart inte en bra ide. Detta gäller inte bara FDA och  CDC  utan samma sak gäller givetvis  i Sverige och EU. Här i Sverige är Läkemedelsverket som ytterst sett är ansvarig för läkemedlens säkerhet.  Inom EU är det EFSA (den europeiska läkemedelsmyndigheten) som ska garantera säkerheten. Men EFSA är av samma kaliber som FDA och ECDC. Det som saknas är oberoende studier av vaccin. I dagsläget har de flesta studier kopplingar till läkemedelsindustrin och är således partiska.

WHO OCH ECDC OCH VACCINERING

Ulrika Karlsson och Arkelsten hänvisar till WHO (Världshälsoorganisationen) och ECDC. Men hur pålitlig är egentligen WHO? I början på 1990-talet utförde Världshälsoorganisationen omfattande  vaccinationskampanjer mot stelkramp i Nicaragua, Mexiko och Filippinerna. Det visade sig att stelkrampsvaccinet innehöll ämnen som gör att kvinnor inte kan behålla en graviditet.  Stelkrampsvaccinet gavs  till  kvinnor i åldern 15 – 45 år. Inga män eller barn fick vaccinet. Resultatet blev 3 miljoner sterila kvinnor. Organisationen Comité Pro Vida de Mexico – som hade upptäckt skandalen med stelkrampsvaccinet – gjorde ytterligare efterforskningar och fick veta att Rockefeller Foundation tillsammans med Rockefellers grupp Population Council, Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram samt Ford Foundation under lång tid hade arbetat med WHO för att utveckla ett antifertilitetsvaccin genom att använda samma komponenter som fanns i WHO:s vaccinkampanj.

Jag har även läst en bok som heter Full Disclosure – the truth about the aids epidemic där författaren Dr. Gary L. Glum påstår att WHO spred aidsviruset i Afrika på 1970-talet via stelkrampsvaccin. Glum är inte den enda som har kommit med detta påstående.

ECDC står för European Center för Disease Prevention and Control. ECDC är en del av EU.  Den dagen som Bryssel helt och hållet har tagit över kontrollen  över sina medlemsländer så kan jag garantera dig att tvångsvaccinering kommer att bli standard. Denna tvångsvaccinering kommer att ske ”för allas trygghet och för att skapa ett säkert liv för alla EU-medborgare”.

När denna artikel skrivs (slutet på november 2017) så har Ulrika Karlssons motion om obligatorisk vaccinering för barn i Sverige hamnat i Socialutskottet. Tips: kontakta Socialutskottets ledamöter och säg din mening om vaccin. Här är ledamöterna:

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialutskottet/#ledamoter

Referenser

Nedanstående länk går till NHF och handlar om WHO:s vaccinering som resulterade i tre miljoner sterila kvinnor.

http://www.thenhf.se/vaccin-spetsat-med-abortmedel-i-who-program/

Sajten vaccin.me drivs bl.a. av Linda Karlström som är en känd kritiker av vaccin.

Vaccin.me

Nedanstående länk: Ulrika Karlssons motion om obligatorisk vaccinering/tvångsvaccinering:

Ulrika Karlssons motion om obligatorisk vaccinering

Foton

https://www.azuremedical.com.au/child-being-immunised-e1382512520105-540×360/

https://pixnio.com/fr/science-fr/la-science-medicale/nourrisson-tenue-mere-recevant-intramusculaire-la-vaccination-la-cuisse-le-muscle.

#tvångsvaccineringsverige

5 Comments

 1. FOLKHEMMET SVERIGE

  Vi har noga studerat vacciners baksida och även försökt hitta en framsida under hela 2000-talet. Vi har haft hundratals möten och kontakter med ansvariga politiker och med vårdens auktoriteter. Efter mer nästan två decenniers hårt arbete har vi insett att vi pratat med ”vindflöjlar” – som ställer in sig efter vinden för att inte skada sin egen karriär (och det är vaccinindustrins lobbyister som står för vinden).

  Redan innan kampanjen om vaccinering mot svininfluensa startade så visste alla läskunniga politiker och tjänstemän att det förelåg stor risk för neurologiska skador och de visste att det inte fanns något belägg för att vaccinet överhuvudtaget gav något skydd (ett experimentvaccin som lobbats in).

  Leif Arnold var en man som tog sitt samhällsansvar ansvar och sammanställde en diger dokumentation om dessa risker och skickade dessa till ansvariga politiker i form av ett pressmeddelande, en JO-anmälan, en KU-anmälan och en KO-anmälan. För säkerhets skull så gjorde han också en polisanmälan av regeringen. Inget hände och mer än fem miljoner köade för ett värdelöst vaccin som gav tusentals svåra biverkningar – där narkolepsi bara är toppen på ett isberg. Hur många kommer att utveckla demens om 20 – 30 år?

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/12/04/influensavaccin-och-gardasil-vad-vi-tidigt-visste-om-riskerna/

  Vad hade hänt om ett par miljoner svenskar utvecklat narkolepsi? Dåvarande folkhälsominister Maria Larsson (KD) hade då tvått sina händer och avgått med hög pension. Hon gjorde misstaget att förlita sig på auktoriteter som Anders Tegnell (hur kan den mannen tillåtas sitta kvar?).

  Anders Tegnell tycker att verkningslösa vaccin med biverkningar är ”bättre än inga vacciner alls” (har mannen alla sina hästar i stallet eller är han köpt eller vad?) … https://www.aftonbladet.se/nyheter/article18696724.ab

  Den mannen har ett stort delansvar i att många barn och ungdomar drabbats av narkolepsi – men idag är tjänstemannaansvar avskaffat (vilket Folkhemmet Sverige tänker återinföra). Anders Tegnell har nu köpt in fler doser vaccin så att fler kan drabbas av narkolepsi. Suck! Sover hans närmaste chefer och generaldirektören – eller är de av samma skrot och korn?

  Insikten om att det inte går att påverka dagens politiker (hur bra argument man än har) har nu gjort att vi startat ett nytt helt unikt parti – ett parti med stort hjärta fullt med kärlek mot alla människor, djur, växter och mot miljön i stort OCH med en pragmatisk politik vad gäller alla viktiga politiska frågor.

  Någon hade invändningar mot att vi deltog i kampanjen mot tvångsvaccinering och för att inte störa den kampanjen så har vi nu ersatt den bilden. Hälsofrihet är en hörnpelare – men det finns flera andra frågor som måste adresseras.

  Någon menade att vi liknande SD och den personen har uppenbarligen inte läst partiprogrammet. Det enda vi har gemensamt är att vi inser att vi måste kontrollera immigrationen till Sverige – men det begriper nu nästan varenda svensk. För övrigt bedriver SD samma politik som 7-klövern varför de får ingå i gruppen ”8-klövern”. Vi betraktar SD som ”kontrollerad opposition” vars uppgift är att suga upp missnöjet med en misslyckad immigrations- och integrationspolitik utan att politiken i stort förändras (då kan vi se efter hälsofrihet i stjärnorna). Att välja SD är att ”hoppa ur askan in i elden” vilket alltfler börjar förstå.

  Partiet Folkhemmet Sverige är nytt – men vi som står bakom är garvade och vi vet vad vi gör. Ett folkets parti som på allvar utmanar ”8-klövern”. Värt att poängtera är att det inte finns ett uns av främlingsfientlighet inom Folkhemmet Sverige – utan snarare ett stort mått av kärlek till alla människor (vi menar att dagens politik är kärlekslös med en vård som kollapsar och med en galopperande kriminalitet som inte minst drabbar kvinnor).

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … https://www.facebook.com/groups/547414585596675/
  – Broschyr … http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/10/Folkhemmet_Sverige_171012_broschyr.pdf
  – Partiprogram, m.m … http://www.folkhemmetsverige.se/

  Valet är ditt i riksdagsvalet september 2018. Nu finns det äntligen ett vettigt alternativ till 8-klöverns likartade politik (inte minst vad det gäller vacciner).

   1. nej det är inte obligatorisk vaccinering för barn i sverige. men om du läser artikeln så ser du att vissa politiker vill ha tvångsvaccinering.

  1. Fantastiskt skrivet om vaccin Leif. Och samtidigt skrämmande. Jag har läst lite på Folkhemmets Sveriges partiprogram, det ser bra ut 🙂

  2. Fantastiskt skrivet om vaccin Leif. Och samtidigt skrämmande. Jag har läst lite på Folkhemmets Sveriges partiprogram, det ser bra ut

Kommentera