TRUMP OGILLAR GLOBALISMEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

December 2017

I detta tal  säger Trump vad han tycker om globalismen. Han nämner även att han motsäger sig handelsavtal som skadar Amerika.  Trump nämner att frihandelsavtalet Nafta har saboterat amerikansk industri genom att flytta jobben utomlands (billigare arbetskraft). Troligtvis kommer vi se en försämring av svensk industri ochså eftersom de flesta partier är för frihandelsavtalet CETA.

När får vi en regering i Sverige som jobbar för Sveriges bästa? Den nuvarande rödgröna regeringen gör inte så mycket annat än att skänka bort Sverige till globalismen.

Kommentera