THERESA MAY VILL CENSURERA INTERNET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Som bekant så har det skett ännu ett terrordåd i England. En bil körde in  i en folkmassa och många människor dog. Vad blev då Theresa Mays respons på detta? Jo Theresa May vill kontrollera och censurera Internet.

Theresa May:

Vi kan inte tillåta att denna typ av ideologi får det utrymme som den har. Men det är precis detta som Internet och IT-företagen ger dem. Vi måste arbeta tillsammans med demokratiska regeringar  och få till stånd internationella överenskommelser som reglerar cyperspace för att kunna hindra spridandet av extremism. Och i England så måste vi göra allt vi kan för att minska extremismen online”.

Se Theresa Mays tal om att reglera Internet:

Independent: Thersa May says the Internet must now be regulated

Det är så typiskt  att bestraffa oskyldiga för det som terrorister gör, det ingår i globalisternas taktik.

Kanske Theresa May inte var så bra trots allt. Nyligen har hon haft en undermålig valrörelse och nu vill hon också  reglera och censurera Internet.

Försvara det fria Internet.

Kommentera