PARISAVTALET EN KATASTROF FÖR SVERIGE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

 År 2015 så skrev Sverige tillsammans med många andra länder under Paris-avtalet. Paris-avtalet skulle vara lösningen på denna planets miljö- och klimatmässiga problem. Men egentligen så är Paris-avtalet  början på något mycket värre.

KLIMATET. År 2015 så skrevs Paris-avtalet under och Sverige var en av de länder som skrev under detta omfattande miljö-och klimatavtal. Sveriges representant för denna underskrift var (trumvirvel…) ÅSA ROMSON! Paris-avtalet skulle enligt utsago vara räddningen för denna planets klimat-och miljömässiga problem.

MÅLEN MED PARIS-AVTALET

Några av målen med Paris-avtalet är:

a) den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader.
b) nettoutsläppen ska vara noll under andra delen av århundradet.
c) ländernas klimatplaner ska uppdateras vart femte år med start år 2020.
d) globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start år 2018.
e) utvecklade länder ska bistå med klimatfinansiering till utvecklingsländer ( som ska gå till utsläppningsminskning-såtgärder och anpassning till klimatförändringar)
f) från år 2020 ska hundra miljarder dollar årligen överföras från utvecklade länder till utvecklingsländer (piece of cake)
g) efter 2025 ska finansieringen till utvecklingsländerna höjas.

 

 

MYTEN OM GLOBAL UPPVÄRMNING/KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Sker det en global uppvärmning? Ja det är inte omöjligt. Har planeten klimatförändringar? Ja det tror jag säkert. Enda problemet med hysterin kring planetens miljö och klimat är att uppvärmningar och klimatförändringar är naturliga processer för denna planet. Det föreligger inget hot om denna planets undergång. I media kan vi dagligen höra att det råder konsensus om att växthusgaserna är orsaken till global uppvärmning/klimatförändringar. De forskare som inte håller med om denna teori tystas ned eller blir utfrysta. Men det finns många många forskare som menar att teorin om växthusgaser versus global uppvärmning/klimatförändringar helt enkelt är en myt. Se deras förklaring i videon nedan.

I nedanstående video så kan vi höra flera forskares åsikt om global uppvärmning/klimatförändringar. De menar att först så sker det en klimatförändring på jorden (varmare/kallare) och sedan så anpassar sig mängden koldioxid efter klimatförändringarna. Den gängse teorin är att koldioxid skapar klimatförändringar men i videon finns det bevis att det är klimatförändringarna  som bestämmer mängden koldioxid i atmosfären. Och som om det inte skulle räcka så är det faktiskt så att koldioxid är en VITAL gas för livet på jorden – men istället så har gasen demoniserats av fake science och fake media.

 

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

 Just nu befinner sig hela världen i något slags nödläge just på grund av klimatförändringarna/den globala uppvärmningen. Man har skrivit under Paris-avtalet där alla applåderar lyckligt och menar att nu ska vi rädda världen.  Från media får vi dagligen höra katastrofrapporter om utdöende isbjörnar, höjda vattennivåer, professor Johan Rockströms ylande i TV osv. Varför skriver Sverige under Paris-avtalet som uppenbarligen är bristfälligt? Detta är en fråga man bör ställa sig eftersom våra politiskt korrekta regering håller på att se till att hela svenska  samhället ska anpassa sig efter internationell klimatpolicy. Vi kommer att få se lagar, skatter, restriktioner, regler, ransoneringar, besparingar som kommer drabba dig och mig.

Vi ser redan nu hur de försöker implementera flygskatt, kilometerskatt, Löfven införde koldioxidskatt, man pratar om att vi ska cykla eller åka kollektivt istället för att använda bil. Bilen är nämligen elak – den släpper ju ut koldioxid. Man bygger ut cykelbanor för att konkurrera ut bilen, Stefan Löfvens Socialdemokrater implementerar höjd skatt för fossilt bränsle (bonus-malus systemet), Miljöpartiet höjer energiskatten, pushar för höjda biltullar, inför avgifter för boendeparkering och är rent allmänt bilens fiende.  Företag och organisationer i Sverige skryter i princip om hur klimatsmarta de är och hur fantastisk ”hållbar utveckling” som deras företag innehar. Man säger åt oss att äta mindre kött eftersom kött genererar växthusgaser, miljöpartiet vill skjuta ihjäl Sveriges älgar eftersom de stackars älgarna släpper ut metangaser. Media svartmålar Donald Trump eftersom Trump tar ur USA ur Paris-avtalet.  Stockholm – och många andra städer – ska bli klimatsmarta städer. Hela infrastrukturen ska byggas om och anpassa sig efter klimatmodeller. Och detta är bara början – ingen kommer att komma undan klimatåtgärderna.

 

EN VÄRLDSREGERING STYRD AV FÖRENTA NATIONERNA

Den miljöagenda som vi ser utspela sig framför våra ögon är egentligen ingen klimat eller miljöagenda – det är istället en politisk agenda. Syftet är att  skapa en världsregering med Förenta Nationerna i spetsen och man använder korrupta politiker, falsk vetenskap samt fake news-media till att måla upp ett klimathot.  Kom ihåg – det är FN som började pusha denna miljöagenda för några decennier sedan.  Det grundläggande syftet för Paris-avtalet är att ta bort makten och suveräniteten från FN:s medlemsländer och placera beslutanderätten i EU:s eller FN:s regi. Man vill ha kontroll. Denna kontroll kommer att uppnås med internationella avtal som kommer att bli bindande. Man kommer också att passa på att stjäla så mycket pengar som möjligt från de länder som har skrivit under Paris-avtalet; det kommer att bli svindyrt och det är du och jag som kommer att få betala. Regeringen Löfven är ivriga anhängare av Paris-avtalet.

Kommer Förenta Nationerna att lyckas att skapa sin världsregering? Den som lever får se. Fast man kanske bör se upp med att ge FN för mycket makt. Förenta Nationerna skriver ju själv att de tycker att denna planet är överbefolkad – vilket således  är ett hot mot miljön. Vilken ”hållbar utveckling” ska FN välja för att komma till rätta med planetens överbefolkning? Utrotning?

videon nedan. I nedanstående video så talar en representant från John Birch Society (JBS) om att USA lämnar Paris-överenskommelsen.

 

Stockholmsinitiativet

Kommentera