STRATEGISK PLAN FÖR OMSTÄLLNING AV TRANSPORTSEKTORN TILL FOSSILFRIHET – DEL 1.

Juni 2017

Sex myndigheter i Sverige har tagit fram en plan för att ställa om transportsektorn till fossilfritt och till att göra Sverige ‘klimatneutralt’. Beskattning, kontroll och extrema miljöregler väntar för alla svenskar och allt baseras på en falsk miljöagenda.

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram en rapport som heter ‘Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet’. Som namnet anger så handlar planen om att transportsektorn ska bli fossilfri. Planen handlar även om att Sverige ska uppnå ‘klimatneutralitet’ år 2045. Klimatneutralitet innebär helt enkelt att företag och organisationer ska försöka släppa ut så lite växthusgaser som möjligt. Det inbegriper även det som kallas utsläppskrediter eller utsläppsrätter. Dvs. att företag och industrier betalar till EU för att släppa ut växthusgaser. Myndigheternas Plan inbegriper även det som kallas Agenda 2030.  Ett av målen för myndigheternas plan är att utrota alla fordon som går på fossila bränslen för att ersätta dessa med förnybara bränslen till år 2030.

Trafikverket och Transportstyrelsen,koldioxidskatt, växthusgaser, utsläppsrätter, miljöbil, förnybart bränsle, blogg, stefan löfven,
En reklamskylt på gärdet från Stockholm Stad. I och med starten av Agenda 2030 i Sverige så kommer vi att få se en bred push för klimat och miljö. Men bakom den fina fasaden blir resultatet att vi får extrema miljö-och klimatlagar samt miljöbeskattningar i överkant. Slutresultatet kommer att bli att EU eller FN kommer att bestämma allt som sker i Sverige – och de kommer att använda miljö-och klimatlagar som argument.

ETT TRANSPORTEFFEKTIVT SAMHÄLLE

Enligt dessa myndigheter så ska dessa mål uppnås bl.a. genom det som kallas ett ‘transporteffektivt samhälle’. Angående ett ‘transporteffektivt samhälle’ så skriver dessa myndigheter följande i sin rapport:

”Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordnings-uppdraget ­ett­ samhälle ­där­ trafikarbetet ­med­ energiintensiva ­trafikslag­ som­ person bil,lastbil­ och ­flyg­ minskar. ­Detta­ kan ­ske ­både ­genom ­överflyttning ­till­ mer ­energieffektiva ­färdmedel/trafikslag­ och ­genom ­att­ transporter­ effektiviseras, ­kortas ­eller ersätts ­helt.­ Effektivisering­ av ­transporter ­kan­ske­ genom ­exempelvis­ ökad ­fyllnads/ beläggningsgrad ­i ­gods-­och­ personfordon.­ Transporter ­kan ­kortas­ genom­ exempelvis­ en ­mer ­tät­ och ­funktionsblandad ­bebyggelse.­ Ersättning ­av ­transporter­ kan ­ske via ­bland­ annat ­resfria ­möten ­eller ­förändrade­ arbetssätt ­och ­konsumtionsval. I ­och mellan ­städer ­och ­tätorter ­är­ en­ överflyttning ­till­ andra­ alternativ ­än­ personb­il ­och lastbil­ enklare ­än ­på ­landsbygden­ där­ bilen­ är­ fortsatt­ viktig.­ Även­ vad ­gäller­ minskat­ flygande­ ser ­förutsättningarna olika ut­ i­ olika ­delar ­av­ landet”.

 

JANNES KOMMENTAR
Det som våra kära myndigheter således kommer att arbeta på är att minska vårt åkande med bil, lastbil och flyg. Detta kommer främst att göras genom att de kommer att använda det som så vackert kallas ‘ekonomiska styrmedel’, dvs. de kommer att beskatta oss tills vi inte har råd att använda fordon som går på fossilt bränsle. Detta är redan något som har på börjats av Regeringen Löfven.

Vi ser det i form av det beskattningssystem av bilar som använder fossilt bränsle. Systemet heter bonus – malus. Kortfattat kan man säga att bonus-malus kommer att göra det svindyrt att köra bil med fossilt bränsle. Målet är att alla fossildrivande fordon ska försvinna. Helst fram till år 2030. Man vill istället introducera fordon som går på förnybara bränslen. Hur går det för t.ex. mig som inte kan hosta upp 200 000 kronor för att köpa en miljöbil och som inte heller har någon lust att gå till en girig bank för att skuldsätta mig till en bil bara för att Stefan Löfven har miljöfnatt? Jag säger inte att miljöbilar är dåliga rakt av, det är de inte, men att bli tvingad till att köpa en miljöbil  protesterar jag mot.

Istället för att åka bil, lastbil eller flyg så pushar de för att vi ska åka kollektivt, promenera eller cykla. Vi kommer att få se mycket push av våra myndigheter för just dessa färdslag. EU är givetvis en stor förespråkare för Agenda 2030.

Det man även vill göra är att man vill att vi ska åka fler personer i samma fordon när vi ska förflytta oss. Man vill även bygga en tätare bebyggelse så att dessa blir mer ‘klimatsmarta’. Vi ska även syssla med ‘resfria’ möten, ‘förändrade arbetssätt’, ‘förändrade konsumtionsval’ osv.

 

AGENDA 2030 – EN MANUAL FÖR EN VÄRLDSREGERING

Som man kan läsa av deras text så innebär detta att våra myndigheter kommer att utöva en enorm kontroll över oss medborgare. Hela vårt sätt att leva och bete sig ska ändras för att passa in i deras modell. Denna plan inbegriper det som kallas Agenda 2030.  Det är min personliga åsikt att allt som har att göra med Agenda 2030 är en plan för kontroll och har ingenting med miljön att göra. Förenta Nationerna och EU har saboterat den sanna miljöagendan och använder nu miljön och klimatet som argument för att utöva kontroll över sina medlemsländer.  Slutresultatet blir att EU kommer att bestämma allt som ska ske i Sverige.

Vill du veta mer om det falska miljöhotet så kan du se videon nedan.

Referens

Plan från Energimyndigheten i pdf

http://klimatsans.com/2017/06/21/battre-utan-kossor/

http://www.klimatupplysningen.se/2017/06/25/klimatnytt-fran-gronkoping/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.